Sau 2 ngày làm việc (ngày 17-18/7) khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 18/7, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa IX hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và biểu quyết thông qua 24 Nghị quyết quan trọng. Đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An dự và biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giám sát chuyên đề "Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng công nghiệp và dân cư trên địa bàn tỉnh”; kết quả phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019…

Đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Long An phát biểu bế mạc kỳ họp - Ảnh: Văn Đát 

Cụ thể, Kỳ họp đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết quan trọng về các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư; mức thu học phí năm học 2019-2020; sắp xếp ấp, khu phố; về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với công an xã; thành lập thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa; biên chế công chức, viên chức năm 2019…

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về các nhóm vấn đề: Về tình hình an ninh trật tự, vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, bãi xử lý rác; về công tác thu hút đầu tư, xử lý các dự án chậm triển khai, gắn với trách nhiệm điều hành, quản lý…

Theo báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh Long An vẫn duy trì phát triển với ốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,89%; trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 2,17%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 14,65%; khu vực thương mại, dịch vụ tăng 7,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 9.430 tỉ đồng, đạt 68,9% dự toán Trung ương và 68,6%% dự toán tỉnh giao, tăng 28,7% so cùng kỳ. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm.

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu đạt kết quả tích cực, công nghiệp, xây dựng duy trì tăng trưởng cao, thu hút đầu tư tăng khá. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư được tổ chức thực hiện tốt, thương mại dịch vụ phát triển ổn định, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội X Đảng bộ tỉnh được tập trung lãnh đạo thực hiện có kết quả từng bước mang lại hiệu quả tích cực.

Đáng chú ý, thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Long An hoàn thành sắp xếp bộ máy bên trong các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập theo nội dung và lộ trình của Đề án 02. Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, toàn tỉnh giảm được 95 đơn vị trực thuộc, giảm 49 cấp trưởng, giảm 35 cấp phó, giảm 40 biên chế so với năm 2017.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, toàn tỉnh giảm 192 đầu mối, trong đó, cấp tỉnh giảm 114 đơn vị, giảm 128 cấp trưởng, giảm 47 cấp phó. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức sau khi sắp xếp. Mới đây nhất, UBND tỉnh thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh…

Cùng với phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp Long An đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của địa phương, trong đó Thanh Long đóng góp tỷ trọng đáng kể - Ảnh: LT

Dự báo năm 2019, tỉnh sẽ đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch đề ra 9,6%, vì vậy trong 6 tháng cuối năm 2019, Long An xác định tập trung thực hiện tốt các giải pháp cải cách hành chính; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Đặc biệt, tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; kịp thời giải quyết khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho rằng: Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân trong tỉnh Long An, cùng cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực, phấn đấu cao nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; đồng thời nắm bắt tốt thời cơ, tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị, sau kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương tổ chức tiếp xúc cử tri, thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp, vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND, UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp chủ động rà soát, cập nhật, định hướng quy hoạch phát triển của ngành, địa phương đến năm 2030 để đề xuất đưa vào quy hoạch tích hợp của tỉnh thời kỳ 2021-2030 đúng theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, dồn sức thực hiện các chương trình đột phá và công trình trọng điểm của tỉnh; theo dõi, chỉ đạo kịp thời sản xuất nông nghiệp, triển khai thực hiện tốt các biện pháp ứng phó thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ, kiên quyết xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường./.

Long Thành