leftcenterrightdel

Nhiều hộ dân ở Bình Dương đã thoát nghèo khi tham gia sản xuất nông nghiệp
theo hướng an toàn sinh học. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Được biết, trong những năm qua, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, tỉnh Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ cho người nghèo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế của từng địa phương trong tỉnh. Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo đã thực sự đi vào lòng dân, được nhân dân tín nhiệm và ủng hộ đã góp phần nâng cao mức sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện mục tiêu của nghị quyết Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, thị, xã, phường, thị trấn đã quyết tâm thực hiện chương trình giảm nghèo và đạt được kết quả đáng khích lệ. Có thể thấy, chương trình xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương được xem là một chương trình mục tiêu quốc gia nên các các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đều tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện và phát động toàn dân tham gia chương trình nhằm giúp cho các hộ nghèo, người nghèo nhanh chóng thoát nghèo, làm giàu chính đáng góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Với phương châm: “Bằng nguồn lực của Nhà nước và của toàn xã hội, tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cho vay vốn, trợ giúp đào tạo nghề… đối với người nghèo, xã nghèo và nhóm dân cư nghèo”, công tác xóa đói giảm nghèo của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Dương mỗi năm đều có những thay đổi tích cực bằng các giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo phù hợp với môi trường phát triển về kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế của từng địa phương.

Mỗi địa phương đưa ra chính sách giảm nghèo và giải quyết việc làm thích hợp nhất. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước thì công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương đã được xã hội hóa bằng nhiều hình thức phong phú nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những hộ nghèo khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Các ngành chức năng của tỉnh luôn thực hiện tốt việc khảo sát thống kê, phân loại hộ nghèo, tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với Ban vận động “Ngày vì người nghèo” giúp đỡ thiết thực, phù hợp cho từng hộ nghèo… Bình Dương đã có nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo tiêu biểu, nhiều phong trào xã hội hóa trong chương trình xóa đói giảm nghèo, nhiều tấm lòng hảo tâm hướng về người nghèo như: Những mô hình trợ giúp người nghèo ở khu dân cư, phương thức trợ vốn qua chương trình cho vay vốn không tính lãi của các hội, đoàn thể, phong trào xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo đã giúp hộ nghèo thấy được mình phải có trách nhiệm và phấn đấu hơn nữa, không trông chờ ỷ lại để phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Trong các chính sách tạo bước đột phá trong chương trình xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương thì có thể kể một số chính sách thực hiện hiệu quả như cấp kinh phí đào tạo và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, bộ đội xuất ngũ. Một số chính sách an sinh xã hội như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% hộ nghèo, hỗ trợ hộ cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên được xét vay nguồn vốn ưu đãi. Đặc biệt, chính sách cứu trợ thường xuyên tại cộng đồng cho các nhóm đối tượng yếu thế, trong đó đã có nhiều người hưởng chính sách này mà thoát nghèo. “An cư lạc nghiệp” là một trong những thế mạnh mà Bình Dương đã thực hiện để giúp người nghèo nhanh chóng thoát nghèo. Đây được xem là một trong những chính sách riêng của Bình Dương không dùng kinh phí Nhà nước mà chỉ sử dụng kinh phí từ quỹ vì người nghèo ở các cấp để xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo,v.v. Với những việc làm thiết thực phát huy mọi nguồn lực cho chương trình xóa đói giảm nghèo đã khẳng định sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ; sự đúng đắn, phù hợp của các chính sách về an sinh xã hội và những cố gắng, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân./..

K.V