leftcenterrightdel

Dự án xây dựng khu chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao và liên kết phát triển  nuôi bò thịt dưới tán rừng ở Bình Phước mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. (Ảnh: K.V)

Đây là một trong những dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước là đơn vị chủ trì, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn (thuộc Phân viện chăn nuôi Nam bộ) là đơn vị hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Tổng kinh phí dự án 8 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương 3,86 tỷ đồng, còn lại là đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia dự án.

Theo ông Đàm Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, Dự án nói trên được triển khai gồm 5 bước. Đó là xây dựng mô hình nuôi bò Brahman tập trung quy mô 60 con, Nhà nước hỗ trợ 50% giá trị con giống; xây dựng mô hình nuôi bò lai Sind phân tán, quy mô 100 con, Nhà nước hỗ trợ 50%; xây dựng mô hình bò hướng thịt quy mô 500 con, Nhà nước hỗ trợ thụ tinh nhân tạo; mô hình trồng cỏ nuôi bò với diện tích 7,5 ha; tập huấn, đào tạo 8 kỹ thuật viên tham gia dự án và chuyển giao 9 quy trình kỹ thuật về chăn nuôi bò giống, bò thịt, thụ tinh nhân tạo và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc.

Được biết, toàn bộ giống bò cung cấp cho tỉnh Bình Phước đợt này là giống bò Brahman được lai tạo thành công tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn. Đây là giống bò có khả năng tăng trọng cao và thích nghi tốt với điều kiện của Bình Phước và vùng Đông Nam bộ. Ngoài mô hình chăn nuôi tập trung, trong thời gian tới, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước tiếp tục bàn giao 100 con bò Brahman cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Bù Đốp. Cấp ủy, chính quyền các xã trong dự án đã và đang hoàn thành các bước điều tra, khảo sát các đối tượng đảm bảo yêu cầu về mặt chuồng trại, nguyên liệu phục vụ chăn nuôi trước khi dự án bàn giao bò được triển khai.

Mục tiêu của Dự án là chuyển giao các quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi bò giống, bò thịt; quy trình trồng, chăm sóc, bảo quản cỏ cho bò đến với các hợp tác xã nông nghiệp và nông dân trên địa bàn tỉnh; cung cấp giống bò Brahman, bò Zebu, có chất lượng, sử dụng tinh các giống bò ngoại nhập như: Redangus, Dromaster để nâng cao tỷ lệ lai, cải thiện tầm vóc và thể trọng đàn bò lai được sinh ra, nâng cao hiệu quả chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũng đã ký kết triển khai Dự án xây dựng khu chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao và liên kết phát triển nuôi bò thịt dưới tán rừng HNT&T159 Bình Phước với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Dự án này do Tập đoàn Hùng Nhơn (tỉnh Bình Phước) và Công ty Cổ phần T&T159 (tỉnh Hòa Bình) làm chủ đầu tư xây dựng khu chăn nuôi bò tập trung khoảng 100 ha với 10.000 con/năm.

Cùng với đó, dự án còn liên kết với 10.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh để hình thành vùng nuôi bò thịt dưới tán rừng quy mô nông hộ thông qua tổ hợp tác và hợp tác xã, với công suất trung bình 5 đến 10 con bò giống/hộ chăn nuôi. Dự án vừa chịu trách nhiệm tiêu thụ hàng hóa trong chuỗi chăn nuôi liên kết với các nông hộ và dự kiến sẽ tạo việc làm cho 15.000 người dân địa phương./.

K.V