leftcenterrightdel

Thủy sản đang là mặt hàng đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu
ở Bình Thuận. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Trong đó có 2/3 nhóm hàng chủ lực của Bình Thuận tăng khá so cùng kỳ, đó là nhóm hàng nông sản đạt 1,12 triệu USD (tăng 20,92%), nhóm hàng thủy sản đạt 14,29 triệu USD (tăng gần 8%)…

Tính trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh Bình Thuận đạt trên 252 triệu USD, giảm 0,91% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nhóm hàng thủy sản trên 84 triệu USD (tăng 12,36%); nhóm hàng nông sản trên 7,09 triệu USD (tăng 18,24%) và nhóm hàng hóa khác là trên 160 triệu USD (giảm 7,33%).

Liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa, tỉnh Bình Thuận đang đẩy mạnh việc tái cơ cấu theo lộ trình và thực hiện các bước đi phù hợp đang được ngành công thương tích cực triển khai. Trong giai đoạn 2016 - 2019, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 8,75%/năm.

Hiện hàng hóa xuất khẩu của Bình Thuận chủ yếu tập trung vào mặt hàng có lợi thế. Đó là may mặc, thủy sản (đông lạnh, khô), nông sản (thanh long, cao su, nhân hạt điều, rau quả các loại), giày dép, đồ gỗ, phụ tùng ô tô, giấy cao cấp... Đến nay, thị trường xuất khẩu của tỉnh này là 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó thị trường châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất với trên 60%, phần còn lại là thị trường châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu lợi thế của địa phương. Nhất là chú trọng phát triển nhóm hàng công nghiệp chế biến, mở rộng xuất khẩu những mặt hàng đem lại kim ngạch khá như thủy sản, may mặc, giày dép và đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch thanh long, cao su… Đồng thời quan tâm triển khai công tác xúc tiến thương mại để duy trì ổn định thị trường truyền thống, tìm kiếm mở rộng thị trường mới phục vụ xuất khẩu hàng hóa.

Mục tiêu đề ra vào năm 2025 là phấn đấu đưa tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến - chế tạo chiếm tỷ trọng xấp xỉ 40% trong cơ cấu ngành công nghiệp, nâng mức tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 5,38%/năm. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án liên quan. Đó là nghiên cứu phát triển thị trường thanh long, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài và trung tâm  Logistic…

Nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, ngành công thương tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm. Ngành công thương tỉnh Bình Thuận cũng tham mưu Uỷ ban Nhân dân tỉnh các biện pháp chỉ đạo phát triển xuất khẩu, đặt trọng tâm vào các mặt hàng nông sản như cao su, thanh long và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Mặt khác sẽ phối hợp các sở, ngành triển khai giải pháp giữ vững thương hiệu “Nước mắm Phan Thiết”, “Thanh long Bình Thuận”… Đối với các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp thì tập trung hỗ trợ xúc tiến thương mại có trọng tâm, trọng điểm. Hướng đến quảng bá hiệu quả thương hiệu, sản phẩm lợi thế của Bình Thuận nhằm giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa./..

K.V