leftcenterrightdel
Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà - Quảng Trị (Ảnh minh họa:tuoitrethudo.vn) 

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển đổi hình thức đầu tư xây dựng Dự án đường tránh phía đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Dự án).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc: chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án từ hình thức đối tác công-tư (PPP) sang đầu tư công; Bộ Giao thông vận tải là cơ quan quyết định đầu tư Dự án; sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương để triển khai thực hiện Dự án.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện Dự án bảo đảm hiệu quả, phù hợp quy hoạch, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan./.

 
Mạnh Hùng