Đại diện lãnh đạo 3 đơn vị ký kết chương trình phối hợp. (Ảnh: HH)

Theo Quy chế mới được ký kết, quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để các bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Từ đó, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo nội dung Quy chế, các cơ quan sẽ thông báo cho nhau về quyết định kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương có dấu hiệu vi phạm về công tác tài chính, chính sách pháp luật của nhà nước… các bên sẽ thông báo, phối hợp thực hiện theo thẩm quyền.

Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các doanh nghiệp được kiểm toán, thanh tra để nghiêm túc chấp hành các quyết định, kết luận kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, các cơ quan sẽ phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp nhà nước, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng đảng.

Vụ Tổng hợp (Kiểm toán Nhà nước); Văn phòng Ban Cán sự đảng (Thanh tra Chính phủ) và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) là những đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện các Quy chế này.

Hình ảnh tại buổi lễ. (Ảnh: HH)

Phát biểu tại lễ ký, đồng chí Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan nhịp nhàng, toàn diện. Với quy chế mới, đáp ứng yêu cầu thực tế sẽ giúp các cơ quan tránh được chồng chéo, trùng lắp. Khi xây dựng kế hoạch thanh tra hay kiểm toán hàng năm, nếu trùng lắp về đối tượng thì một trong hai cơ quan sẽ dừng.

“Qua việc ký kết các quy chế này sẽ có cách làm thống nhất hơn, phối hợp tốt hơn để tháo gỡ khó khăn cho địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp”, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, việc phối hợp thông tin chương trình thanh tra, kiểm tra để xem có gì trùng lắp, không phù hợp để xử lý sớm là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Minh Khái khẳng định: “Doanh nghiệp là động lực phát triển của nền kinh tế. Lực lượng doanh nghiệp không phát triển được, không lớn mạnh được thì làm sao có tăng trưởng”.

Tổng Thanh tra Chính phủ tin tưởng và mong muốn, qua công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt hơn; cũng như sẽ cung cấp thông tin minh bạch về quản lý tài sản, sức khỏe của doanh nghiệp.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp trung ương tin tưởng, việc ký kết các quy chế mới, không chỉ giúp hoàn thành nhiệm vụ của Đảng uỷ Khối mà còn giúp đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty tự soi lại để hoàn thiện mình hơn.

Được biết, từ năm 2011, Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác số 01; Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác số 04.

Qua 8 năm thực hiện các Quy chế phối hợp công tác đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán, công tác kiểm tra, giám sát.

Kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp công tác cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong Khối sản xuất, kinh doanh tốt, giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp./.

Hiền Hòa