Đó là thông tin được Ông Cao Anh Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết tại buổi họp báo chuyên đề công tác quản lý thuế 5 tháng đầu năm 2019.

Theo ông Cao Anh Tuấn, từ đầu năm đến nay, ngành thuế tiếp tục tổng hợp, phân tính cơ cấu nợ thuế, phân loại nợ, xác định nguyên nhân nợ tăng; đánh giá kết quả thực hiện đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ hàng tháng của toàn ngành thuế và danh sách doanh nghiệp nợ thuế Tổng cục Thuế đã thông báo cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện.

Kết quả, đến thời điểm 31/5/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 13.390 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 34,5% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là hơn 10 nghìn tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là hơn 3 nghìn tỷ đồng.

 

Hình ảnh tại buổi họp báo (Ảnh:M.P)

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, ngành thuế vẫn tích cực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ. Trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 26,07% kế hoạch năm 2019 (22.714 doanh nghiệp/87.141 doanh nghiệp); kiểm tra được 138.364 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Thông qua đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là  13,5 nghìn  tỷ đồng, bằng 113,13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4 nghìn tỷ đồng; giảm khấu trừ là hơn 670 tỷ đồng; giảm lỗ là gần 9 nghìn tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 2 nghìn tỷ đồng, đạt 52,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng với đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 80 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt gần 500 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 947 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế  hơn 2 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, trong 5 tháng đầu năm toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT là 1.875 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là hơn 8 nghìn tỷ đồng. Tổng số tiền truy hoàn và phạt là: 55,5 tỷ.

Tại buổi họp báo, đại diện Tổng cục Thuế cũng đã thông tin về Luật quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng ngày 13/6/2019 với kết quả biểu quyết là 442 đại biểu tán thành trên 453 đại biểu có mặt, chiếm tỷ lệ 91,32% trên tổng số 484 đại biểu.

Luật quản lý thuế (sửa đổi) được thông qua có 152 điều, nhiều hơn 32 điều so với Luật quản lý thuế hiện hành (có 120 điều), với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, Luật quản lý thuế (sửa đổi) sẽ tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý thuế. Trong đó, tại Điều 16 đã quy định quyền của người nộp thuế. Ngoài các quyền quy định tại Luật quản lý thuế cũ thì hiện nay Luật quản lý thuế đã bổ sung 4 quyền cho người nộp thuế để đảm bảo các quyền trong giao dịch điện tử, quyền được nhận các văn bản liên quan nghĩa vụ thuế của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...

Luật quản lý thuế (sửa đổi) sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho công tác quản lý thuế, trong đó có việc áp dụng rộng rãi phổ biến quản lý thuế điện tử, đặc biệt là tạo cơ sở để quản lý thuế đối với các hoạt động kinh tế mới phát sinh phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, như kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số...

Luật quản lý thuế (sửa đổi) sẽ đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục quản lý thuế hướng tới hoạt động quản lý thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế để phòng chống trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, sau khi Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Luật quản lý thuế, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức buổi họp báo công bố chính thức về Dự án Luật quản lý thuế./.

Minh Phương