leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Dự kiến kế hoạch sản xuất lúa cả năm đạt 43,5 triệu tấn thóc. Trong đó, vụ Đông Xuân, sản lượng ước đạt 20,2 triệu tấn thóc. Dự kiến kết thúc thu hoạch trước 30/6/2020.

Với Vụ Hè Thu, sản lượng ước đạt 11 triệu tấn thóc; dự kiến sẽ tập trung thu hoạch từ 15/6 - 30/9/2020. Vụ Thu Đông tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng ước đạt 4,2 triệu tấn thóc, diện tích gieo cấy dự kiến 750 nghìn ha. Dự kiến sẽ tập trung thu hoạch từ 15/9 - 15/11/2020. Với vụ Mùa, sản lượng ước đạt 8,2 triệu tấn thóc; dự kiến sẽ tập trung thu hoạch từ 15/9 - 31/12/2020.

Theo Bộ NN&PTNT, tổng lượng hạt giống để gieo trồng các vụ lúa trong năm khoảng 750 nghìn tấn. Hiện nay, trong kho của các doanh nghiệp đã đáp ứng khoảng 50% nhu cầu hạt giống lúa cho các vụ còn lại trong năm. Cũng như hàng năm, 50% lượng giống còn lại, sẽ được các doanh nghiệp sử dụng từ nguồn giống do chuyển vụ từ thu hoạch vụ Đông Xuân 2019-2020 để cung ứng kịp thời cho sản xuất của vụ tiếp theo. Hiệp hội thương mại giống cây trồng và các doanh nghiệp cam kết đảm bảo số lượng cũng như chất lượng hạt giống lúa các loại. Đồng thời trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ mua tăng 3.500 tấn hạt giống lúa đưa vào dự trữ quốc gia. Cụ thể: Khu vực miền Bắc mua tăng 1.500 tấn; khu vực miền Trung 800 tấn; khu vực miền Nam 1.200 tấn hạt giống lúa các loại.

Về tình hình xuất khẩu gạo, tính đến ngày 15/3/2020, sản lượng gạo xuất khẩu đạt 1,298 triệu tấn, tăng 26,5% và giá trị đạt 602 triệu USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhằm đạt được các mục tiêu về kết quả sản xuất lúa, Bộ NN&PTNT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT tập trung theo dõi, thống kê sát thực tế về tình hình sản xuất, cơ cấu, sản lượng, nguồn thóc, gạo hàng hóa theo từng chủng loại, mùa vụ. Đồng thời, phối hợp với các địa phương để định hướng sản xuất, kịp thời ứng phó với các tình hình mới. Bên cạnh đó, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Hiệp hội lương thực và các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo để đảm bảo dự trữ, lưu thông và bình ổn giá lúa gạo nội địa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp./.

BT