Tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng), và 20 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 1.013 tỷ đồng.

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Trong phiên, lãi suất trúng thầu tăng nhẹ tại kỳ hạn 10 năm và giữ nguyên tại kỳ hạn 15 năm và 20 năm so với phiên liền trước đó.

Lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 10 năm đã tăng trong 3 phiên trở lại đây, nhưng nhìn chung vẫn giảm so với hồi đầu năm 2019 với mức giảm 1,48%/năm; kỳ hạn 15 năm, 20 năm giảm tương ứng 1,52%/năm và 1,28%/năm so với đầu năm 2019.

Như vậy, kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 178.510,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 71,4% kế hoạch phát hành năm 2019./.

M.P