Một buổi làm việc tại Tổ hợp tác sản xuất riềng Nam Đàn, Nghệ An. (Ảnh: BT).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa có Thông báo số 2025/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.

Theo đó, năm 2016, lĩnh vực kinh tế hợp tác, đặc biệt là hợp tác xã (HTX) nông nghiệp có sự khởi sắc, tạo ra những nét đổi mới; chất lượng hoạt động của các HTX bắt đầu được chuyển biến. Số HTX hoạt động có hiệu quả tăng từ 10% năm 2014 lên hơn 30% năm 2016. Doanh thu bình quân 1,1 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân khoảng 200 triệu đồng/HTX. Vì vậy, cần tiếp tục phát huy và đẩy mạnh phong trào phát triển HTX.

Tuy nhiên, cần phân loại các HTX hình thành sau Luật Hợp tác xã năm 2012, HTX đã chuyển đổi, đang thích ứng với cơ chế thị trường và HTX đã khẳng định được vị thế, vai trò trong cơ chế thị trường, đang mở rộng phát triển sản xuất. Từ đây, có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với từng loại HTX, đặc biệt là hỗ trợ về tìm kiếm thị trường, thương mại, năng lực quản trị kinh doanh…, góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả.

Về củng cố kiện toàn cơ quan quản lý, Thứ trưởng Trần Thanh Nam yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo các Chi cục Phát triển Nông thôn chưa có Phòng kinh tế hợp tác, đề nghị tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập Phòng kinh tế hợp tác theo quy định, đồng thời bố trí cán bộ thực hiện. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, lãnh đạo các HTX để nâng cao trình độ quản lý. Phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX Việt Nam triển khai một số nội dung, nhất là vấn đề chuẩn bị cho việc khảo sát, đồng thời tham mưu cho các tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã 2012, tiến tới Hội nghị toàn quốc.

Trong năm 2017, Thứ trưởng Trần Thanh Nam yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông trong lĩnh vực kinh tế hợp tác trên hệ thống thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác để từng bước tiến tới xây dựng chiến lược truyền thông về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia chuỗi giá trị từ sản xuất đến cung cấp sản phẩm ra thị trường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện theo Chương trình “Kết nối xanh hướng tới một nền nông nghiệp sạch”. Nghiên cứu xây dựng Đề án “Thương mại điện tử” để có sự liên kết giữa các HTX sản xuất sản phẩm sạch cung ứng ra thị trường trong nước và thế giới.

Về lĩnh vực đào tạo nghề nông thôn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam giao Sở NN&PTNT có kế hoạch cụ thể; đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của thị trường gắn với doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở NN&PTNT các tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình bố trí dân cư và di dân, tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra./.

BT