Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình -- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,
Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NĐ/TW phát biểu tại buổi làm việc - ảnh: Thành Trung.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thu nhập của cư dân nông thôn trên địa bàn Thành phố (TP) đã tăng 200%, đạt 49 triệu đồng/người năm, đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nông nghiệp phát triển chưa thật sự bền vững, sức cạnh tranh còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng khoa học công nghệ và các nguồn lực của TP; quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ, manh mún gây ảnh hưởng đến việc xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung...

Nói về định hướng trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế tạo các thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, chuyển từ làm sản phẩm nông nghiệp tiêu dùng sang sản xuất giống có ứng dụng khoa học công nghệ.  

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NĐ/TW đánh giá cao những kết quả đạt được của TP trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua 10 năm thực hiện, TP đã hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị, TP cần nghiên cứu đánh giá kỹ thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn để từ đó có giải pháp phát triển phù hợp trong thời gian tới. Là một thị trường tiêu thụ lớn, TP. Hồ Chí Minh cần phát triển ngành công nghiệp chế biến theo hướng tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tái sử dụng chất thải nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cần coi ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp là mũi nhọn; phát triển công nghiệp sản xuất sản phẩm, thiết bị phục vụ nông nghiệp không chỉ cung cấp cho TP mà còn cho cả nước; đẩy mạnh triển khai mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị… nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng, bảo đảm phát triển nông nghiệp bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đất nước trong giai đoạn mới./.

 

​ Trung - Hoà