Một cụm công nghiệp ở Nhơn Trạch - Đồng Nai (Ảnh: K.V)

Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp bao gồm: Cụm công nghiệp Thiện Tân - Thạnh Phú; Cụm công nghiệp Tân An thuộc huyện Vĩnh Cửu; Cụm công nghiệp dốc 47 thuộc TP.Biên Hòa; Cụm công nghiệp Long Phước 1 thuộc huyện Long Thành; Cụm công nghiệp Hưng Lộc thuộc huyện Thống Nhất và Cụm công nghiệp Xuân Hưng thuộc  huyện Xuân Lộc.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ ưu tiên giúp các cụm công công nghiệp đã đầu tư hạ tầng đi vào hoạt động thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào đầu tư sản xuất để sớm lấp đầy. Được biết, những năm qua, bằng những chính sách hỗ trợ tích cực doanh nghiệp, Đồng Nai đã khắc phục được những hạn chế, khó khăn trong việc phát triển cụm công công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hầu hết 27 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh này đã thu hút được nhà đầu tư xây dựng hạ tầng.

Đồng Nai quy hoạch 27 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.500 ha. Các cụm công nghiệp hình thành nhằm phục vụ cho việc di dời, thu hút các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. Theo đó, mỗi địa phương cấp huyện được Quỹ Phát triển đất của tỉnh ứng vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho 1 cụm công nghiệp. Trong đó, ưu tiên thực hiện cho các cụm thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó thu hút đầu tư như các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ.

Cụ thể, chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ các hạng mục: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước; mức hỗ trợ 20 tỷ đồng/cụm; các cụm công nghiệp có diện tích nhỏ hơn 30 ha, hỗ trợ 15 tỷ đồng/cụm. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển di dời, xây dựng cơ sở và phí sử dụng hạ tầng với mức 30.000 đồng/m2 tính theo diện tích thuê lại của chủ đầu tư. Tỉnh Đồng Nai cũng hỗ trợ kinh phí hoạt động trong 4 năm đầu cho Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện thực hiện chức năng của đơn vị kinh doanh hạ tầng đối với cụm công nghiệp không có chủ đầu tư.

Để tiếp tục thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi trên, Đồng Nai sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ… Theo đó, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ ngoài hàng rào. Có cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Chủ đầu tư, các doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay vốn ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo tiến độ của dự án…/.

K.V