Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo tại hội nghị. (Ảnh:TH)

Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý II/2018 sáng 10/7, Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã báo cáo về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Theo ông Quyền, hiện tổng số công trình trọng điểm của Hà Nội là 55 dự án, với tổng mức đầu tư là 487.276 triệu đồng (trong đó có 26 dự án ngân sách và ODA, 27 dự án đầu tư theo hình thức PPP, 2 dự án xã hội hóa).

Tính đến hết tháng 6/2018, trong tổng số 55 dự án có 4 dự án đầu tư công hoàn thành; 17 dự án chuyển tiếp đang đẩy nhanh tiến độ thi công; 34 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, so với kế hoạch đề ra thì tiến độ một số công trình còn chậm so với yêu cầu. Dự kiến đến hết năm 2020 có 34/55 dự án đáp ứng đúng tiến độ đã được phê duyệt, 21 dự án chậm tiến độ.

Nguyên nhân chậm tiến độ được Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội chỉ ra là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, một số dự án phải điều chỉnh thiết kế, thủ tục đầu tư với các dự án PPP còn kéo dài, nhiều dự án phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành…

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 của các công trình trọng điểm của thành phố, Giám đốc Nguyễn Mạnh Quyền đề xuất, đối với nhóm dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và ODA, UBND TP tập trung quyết liệt để hoàn thành giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn giao.

Đối với nhóm dự án đầu tư theo hình thức PPP thì đảm bảo đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án trọng điểm; đẩy mạnh thủ tục đầu tư các dự án./.

Thu Hà