Ngày 15/5, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì Phiên họp tập thể UBND TP để xem xét, quyết định 7 nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND TP.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, tập thể UBND TP đã thống nhất Nghị quyết về thông qua Đề án hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Đề án được xây dựng trên cơ sở thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".


Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 5/2019

Đề án hướng tới mục tiêu: hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Hoàn thiện các cơ chế chính sách mang tính đột phá nhằm hỗ trợ, phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững.

Tập thể UBND TP thống nhất về tính cấp thiết và nội dung dự thảo Đề án đã xác định đúng hướng, phù hợp với thực tiễn. Để hoàn thiện Đề án trình Thường trực Thành ủy phê duyệt, báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2019 HĐND TP, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu sửa đổi tên gọi của Đề án: “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045” và bổ sung một số mục tiêu cụ thể, cách thức tổ chức thực hiện, xây dựng lộ trình thực hiện hiệu quả qua từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội.

Bổ sung nội dung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên các lĩnh vực: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử… Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cần nghiên cứu nhằm tạo ra môi trường mở, góp phần thúc đẩy các cá nhân, doanh nghiệp liên kết và tự do sáng tạo, tạo môi trường, lan tỏa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên.

Đề án phải nêu bật vai trò kết nối của chính quyền, xây dựng nguồn lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tăng cường tuyên truyền và tạo nhiều sân chơi khởi nghiệp sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Cùng với nội dung trên, tập thể UBND TP Hà Nội thống nhất xây dựng dự thảo Nghị quyết về cơ chế định mức chi về một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP, bao gồm quy định cơ chế, định mức chi đối với hoạt động sáng kiến và quy định việc giao nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho các bệnh nhân bệnh phong đã khỏi bệnh và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động khu điều trị phong Quốc Oai; Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn TP; Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (Khu 1, 2, 3).

Minh Châu