leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng trình bày báo cáo tại kỳ họp. (Ảnh:TA)

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019 tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XV diễn ra sáng 3/12, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, KT-XH năm 2019 của TP đạt được kết quả toàn diện.

Cụ thể, năm 2019, GRDP tăng 7,46% - cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đạt kế hoạch đề ra; xuất khẩu tiếp tục tăng cao (25,8%); thu ngân sách được đảm bảo. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63, hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ; đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước, cao nhất kể từ 30 năm mở cửa và hội nhập; doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng (11%) và vốn đăng ký (30%).

Đáng chú ý, 7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch. Đó là tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người; vốn đầu tư xã hội; xuất khẩu; bảo hiểm xã hội tự nguyện; giảm nghèo; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị; nước sạch khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã chỉ ra một số tồn tại và hạn chế. Đó là bệnh Dịch tả lợn châu Phi tuy có xu hướng chậm lại từ đầu tháng 9 nhưng diễn biến vẫn phức tạp, đàn lợn giảm hơn 33% tổng đàn so với cùng kỳ. Tỷ lệ giao đất dịch vụ, giải ngân xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công đầu tư xây dựng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư…

UBND TP Hà Nội cho biết, những hạn chế trên có nguyên nhân khách quan là do quy trình thủ tục về quy hoạch, đầu tư, xây dựng theo các luật mới có nhiều thay đổi làm kéo dài thời gian thẩm định và ảnh hưởng đến tiến độ dự án; di dân cơ học lớn tạo ra áp lực lên toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, nhất là khu vực nội thành; quy mô, khối lượng, tính chất phức tạp của những công việc hằng ngày phải giải quyết càng lớn, với những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong khi nguồn lực còn hạn chế…

Nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do giải quyết công việc thiếu tập trung, thiếu sáng tạo, chưa thực sự quyết liệt ở một số đơn vị; chủ đầu tư một số dự án còn thiếu chủ động, thiếu tính chuyên nghiệp; sự phối hợp giữa ngành với ngành, ngành với cấp trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện một số công việc, lĩnh vực được phân công, phân cấp, ủy quyền còn bị động, thiếu chặt chẽ, thiếu hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, trong năm 2020, Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 136 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và đô thị; xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Thủ đô trước bạn bè quốc tế. Tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội và động lực mới cho phát triển…

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 được TP Hà Nội đề ra là: GRDP bình quân đầu người đạt trên 136 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trên 10,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 8%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 90,1%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.../.

Trung Anh