Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) các nước ASEAN lần thứ 25 (ATM 25) và các Hội nghị liên quan với các đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc do Bộ GTVT Việt Nam chủ trì đã chính thức khai mạc.

Tham dự Hội nghị ATM 25 có khoảng 250 đại biểu đến từ các quốc gia ASEAN và các nước đối tác. Bộ trưởng Bộ GTVT Việt Nam Nguyễn Văn Thể là Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Hội nghị ATM là diễn đàn thường niên để các Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN và các đối tác họp mặt, trao đổi, thống nhất việc bảo đảm thực hiện xây dựng mạng lưới giao thông vận tải kết nối, hiệu quả, hội nhập, an toàn và bền vững khu vực ASEAN, qua đó góp phần hình thành một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao vào năm 2020.

Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhiệt liệt chào mừng các Bộ trưởng Giao thông vận tải của các quốc gia thành viên ASEAN, Ngài Tiến sỹ Aladdin D. Rillo - Phó Tổng thư ký ASEAN đến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu khai mạc. 
 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN tiếp tục đẩy mạnh triển khai các sáng kiến, biện pháp trong khuôn khổ hợp tác GTVT ASEAN trên tất cả các lĩnh vực hàng không, hàng hải, đường bộ cũng như thúc đẩy triển khai các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, đồng thời tiếp tục phối hợp hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, tăng cường phát triển giao thông vận tải bền vững.

Ngoài ra, Theo Phó Thủ tướng, các nước ASEAN cần đẩy mạnh kết nối với thế giới thông qua các thỏa thuận hợp tác với các đối tác như: triển khai Hiệp định về dịch vụ hàng không ASEAN – Trung Quốc; đàm phán, ký kết Hiệp định hàng không ASEAN – Nhật Bản, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – New Zealand, ASEAN – Hoa Kỳ. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm thực tiễn của các đối tác nêu trên để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng ASEAN hiện đại, đồng bộ, kết nối thông suốt giữa ASEAN và các nước đối tác.

Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận 4 vấn đề chính. Thứ nhất, hoàn thành các thủ tục để ký kết các văn kiện đa phương cấp Chính phủ nhằm tăng cường kết nối GTVT trong ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác.

Thứ hai, nghe báo cáo về tình hình triển khai tổng thể các chương trình, dự án thuộc khuôn khổ Kế hoạch Chiến lược giao thông vận tải Kuala Lumpur 2016 - 2025 (Kế hoạch Chiến lược phát triển GTVT ASEAN) trong các lĩnh vực: Vận tải hàng không, vận tải hàng hải, vận tải mặt đất, tạo thuận lợi vận tải. Trong đó, chú trọng vào việc tăng cường thị trường hàng không thống nhất ASEAN; thúc đẩy triển khai các Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải; tăng cường an toàn giao thông đường bộ trong ASEAN; hướng tới hội nhập và kết nối vận tải hàng hải rộng rãi hơn.

Thứ ba, thông qua các dự án/kế hoạch/chương trình hành động trong khuôn khổ hợp tác GTVT ASEAN trong năm 2020.

Thứ tư, trao đổi, thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải với các nước đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các đối tác khác (EU, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN) trong các lĩnh vực, đặc biệt trong hợp tác hàng không.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng dự kiến sẽ ký kết: Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 11 về dịch vụ vận tải hàng không theo Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ để tạo thuận lợi cho việc triển khai Hiệp định nhằm tự do hóa hơn nữa các dịch vụ phụ trợ hàng không trong khu vực; Nghị định thư số 3 về mở rộng quyền vận chuyển thứ 5 giữa các bên ký kết thuộc Hiệp định vận tải hàng không ASEAN - Trung Quốc nhằm tăng cường kết nối hàng không giữa ASEAN và Trung Quốc, qua đó thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, đầu tư, kinh tế và xã hội./.

Tn, ảnh Kim Cương