Hình ảnh tại hội nghị. (Ảnh: Đ.H)

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chia sẻ, Đại hội XII của Đảng có một loạt nghị quyết về phát triển doanh nghiệp; Quốc hội cũng đã ra Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này thể hiện sự quan tâm ngày càng mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước đối với khu vực doanh nghiệp. Tuy cộng đồng doanh nghiệp được cổ vũ, động viên, môi trường hành động thuận lợi hơn, nhưng chặng đường trước mắt còn nhiều gian nan, có tới 60% số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững và ngày càng phát triển và một yêu cầu cấp thiết.

Cũng theo ông Vũ Tiến Lộc, Việt Nam đang là lựa chọn đầu tư hàng đầu của nhà đầu tư nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc... Chính phủ cũng đã đề ra mục tiêu Việt Nam là 1 trong 4 nước có môi trường đầu tư kinh doanh hàng đầu ASEAN. Do vậy, cả hệ thống chính trị cần thực hiện các chương trình, nghị quyết của Trung ương để hỗ trợ doanh nghiệp. Và, để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đội ngũ nhà báo cần đồng hành với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân.

Đội ngũ nhà báo cần tập trung đăng tải nhiều tin, bài để nói lên sự cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân. Cung cấp các thông tin để các cơ quan nhà nước tiếp cận được những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp để hỗ trợ họ tháo gỡ khó khăn. Nhà báo cũng cần đẩy mạnh biểu dương những doanh nghiệp, doanh nhân điển hìn, tiên tiến, bảo vệ các doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính trước những thông tin không đúng sự thật.

Tuy ghi nhận những đóng góp tích cực của nhà báo với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, nhưng ông Vũ Tiến Lộc cho rằng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà báo còn những tồn tại. Vẫn còn có những nhà báo sách nhiễu doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thậm chí có thể dẫn đến doanh nghiệp phải phá sản.

Cũng tại hội nghị, nhiều nhà báo, doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến nhằm đề xuất những giải pháp tạo điều kiện hỗ trợ nâng cao mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà báo. Theo đó, báo chí cần đẩy mạnh phát hiện, cổ vũ những điển hình, nhân tố mới trong các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường đăng tải những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hơn nữa, góp phần giải phóng sức lao động của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp, doanh nhân là một đề tài quan trọng và hấp dẫn của báo chí, nên cần tuyên truyền sao cho tạo được sự đồng thuận hiểu đúng về đội ngũ doanh nhân, động viên doanh nghiệp phát triển…

Đặng Hiếu