leftcenterrightdel
Lãi suất huy động giảm tại kỳ hạn 5 năm trong phiên đấu thầu trái phiểu Chính phủ ngày 3/6 (Ảnh: M.P) 

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng phát hành 5.000 tỷ đồng TPCP tại các kỳ hạn 10 năm và 15 năm (mỗi kỳ hạn 2.000 tỷ đồng), 5 năm và 20 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng). 

Đáng chú ý, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,97%/năm, thấp hơn 0,23%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 6/5/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/5/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 10 năm huy động được thêm 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,12%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/5/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu 15 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,43%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/5/2020). 

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay Kho bạc Nhà nước đã huy động được 60.243 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu.

M.P