leftcenterrightdel
 Các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ phát biểu góp ý.

Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để nghe báo cáo tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và góp ý vào bố cục, các đề mục và cách trình bày, chủ đề và phương châm của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Các ý kiến đóng góp tập trung vào mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh, các chương trình đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 và các giải pháp thực hiện. Nhiều ý kiến nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác cán bộ của tỉnh và đánh giá cao công tác phòng,, chống tham nhũng của Trung ương, của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Có ý kiến của đại biểu đặt thẳng vào trọng tâm Bình Dương hướng tới xây dựng thành công mô hình thành phố thông minh, việc xây dựng chính quyền điện tử, công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cần huy động sức mạnh tổng hợp và yếu tố con người tâm đức vẹn toàn, có trí tuệ có bản lĩnh chính trị. Nhiều ý kiến đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế hiệu quả theo đúng Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW của Trung ương và Quyết định 711-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ Bình Dương thực hiện tốt các chương trình đột phá của tỉnh thời gian qua như: Chương trình số 20-Ctr/TU của Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới”; Chương trình số 22-Ctr/TU của Tỉnh ủy “Về phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”; Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy “Về huy động và phát huy các nguồn lực của các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020”; Chương trình số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy “Về tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2020”…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao đã cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Các ý kiến đóng góp quan trọng, quý giá của các đồng chí sẽ tạo nền tảng để Đảng bộ tỉnh Bình Dương quyết tâm cao hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, xây dựng Bình Dương ngày càng phát triển bền vững.

*Trước đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để nghe báo cáo tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và góp ý vào bố cục, các đề mục và cách trình bày, chủ đề và phương châm của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Hội nghị đã ghi nhận được 11 lượt đại biểu đóng góp trực tiếp và 4 ý kiến gửi văn bản. Các ý kiến đóng góp tập trung nhiều vào vào mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh, các chương trình đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 và các giải pháp thực hiện để Bình Dương phát triển nhanh và bền vững./.

Tin, ảnh: Minh Phúc