Cụ thể:

leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
PV