Chiều 17/5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi họp công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018-2020.


Chương trình OCOP được triển khai ở khu vực nông thôn trên phạm vi cả nước (Ảnh minh họa: BT)

Nội dung trọng tâm của Chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước có vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện. Theo đó, chương trình OCOP được triển khai ở khu vực nông thôn trên phạm vi cả nước; khuyến khích các địa phương tùy vào điều kiện thực tiễn, triển khai phù hợp ở cả khu vực đô thị và thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Chương trình OCOP nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Qua đó, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

“Những vùng miền hiện nay có nhiều các sản phẩm có thể làm bằng thủ công nhưng có giá trị cao, cần gia tăng thêm giá trị, hướng sản phẩm vào xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và thương hiệu; vừa đảm bảo thúc đẩy phát triển sản phẩm nông thôn nhưng cũng đảm bảo được các yêu cầu khác, giảm bớt việc lao động nông thôn ra đô thị và giảm bớt ô nhiễm môi trường ở nông thôn” - Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

Tính đến hết tháng 4/2018, đã có 60/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng khung Chương trình OCOP cấp tỉnh. Số liệu tổng hợp từ hơn 6.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình cho thấy, những đơn vị kinh tế này đang tổ chức sản xuất gần 4.900 sản phẩm lợi thế thuộc 6 nhóm sản phẩm, chủ yếu là những nhóm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc./.

BT