Sản xuất hàng may mặc ở Long An (Ảnh: Báo Long An)

Cũng theo Ban Quản lý Khu kinh tế Long An, đến nay, các khu công nghiệp của tỉnh này có tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 875. Trong đó, có 385 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động với tổng số vốn đầu tư thực hiện là 2,15 tỷ USD. Cùng với đó là 490 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư thực hiện lũy kế là 21.950 tỷ đồng.

Bảy tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp của Long An có mức tăng khá, đạt 9,4% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng mạnh và ngành khai khoáng phục hồi đà tăng nhẹ nhờ hoạt động khai thác than khởi sắc, bù đắp cho sự sụt giảm của khai thác dầu thô. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất và phân phối điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng trong xã hội.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 7 tháng qua tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sắt, thép thô tăng 57,1%; xăng, dầu tăng 45,1%; sản xuất tivi tăng 23,9%; khí hóa lỏng tăng 16,4% và thức ăn cho thủy sản tăng 14,8%...

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư, thời gian qua, công tác thông tin các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được triển khai nhưng còn rất nhiều hạn chế, nhiều chủ đầu tư không công bố thông tin dự án hoặc không cập nhật thông tin dự án, làm cho chính quyền địa phương và người dân rất khó giám sát thực hiện dự án. Trong quá trình thi công các dự án, chủ đầu tư cần phải cập nhật thông tin đầy đủ, giúp chính quyền địa phương, người dân dễ dàng giám sát tiến độ thực hiện

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo tất cả các dự án đầu tư phải công khai thông tin dự án. Các bảng thông tin dự án phải được in và lắp đặt tại chân công trình bảo đảm mọi người dân đều đọc được thông tin theo qui định và bảo đảm mỹ quan. Việc xác định vị trí để lắp đặt các bảng thông tin dự án phải thống nhất với Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Đối với các dự án đang triển khai chưa lắp đặt bảng thông tin dự án, Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/8/2019 phải lắp đặt xong các bảng thông tin dự án theo chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đối với các dự án sẽ triển khai, thời gian lắp đặt bảng thông tin chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày chủ đầu tư nhận được giấy phép thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

Các bảng thông tin dự án phải có chỗ để cập nhật thông tin tiến độ thực hiện dự án, ghi rõ các khó khăn, vướng mắc nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ. Nội dung thông tin dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách phải bảo đảm cung cấp thông tin với các nội dung chủ yếu như tên dự án; đại diện chủ đầu tư; qui mô dự án; vốn đầu tư; dự kiến tiến độ thực hiện dự án…/.

K.V