Cụ thể 6 mặt hàng gồm dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, dụng cụ điện đun nóng và chứa nước nóng, máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác, ấm đun nước, nồi cơm điện và cuối cùng là quạt điện sản xuất trong nước và nhập khẩu cần phải tuân thủ quy định an toàn mới được bán ra trên thị trường.

Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu 6 loại thiết bị nói trên cần chủ động liên hệ với tổ chức chứng nhận là các trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Quatest) 1, 2 và 3, để được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR) trước khi phân phối hàng ra thị trường.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng yêu cầu, sau khi được chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp sản xuất 6 loại thiết bị điện và điện tử trên phải đăng ký bản công bố hợp quy tại chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng k‎ý kinh doanh, còn doanh nghiệp nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra là 3 trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói trên.

Doanh nghiệp còn tồn các loại hàng hóa thiết bị điện trong 6 nhóm hàng nói trên trước ngày quy chuẩn mới có hiệu lực (1/6) cần phải liên hệ với các chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hay nơi hàng hóa nhập khẩu vào để thống kê số lượng và thực hiện các bước đăng ký theo quy định từ nay đến ngày 15/9/2010.

Riêng các mặt hàng điện và điện tử khác như bàn ủi điện, lò vi ba, lò nướng điện, vỉ nướng điện (loại di động) dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750 vôn, dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng, dụng cụ pha chè hoặc cà phê và cuối cùng là máy sấy khô tay chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo quy định.