Nhà dân ở Hương Khê (Hà Tĩnh) bị thiệt hại do lốc xoáy (Nguồn: baohatinh.vn)

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, từ ngày 20 đến ngày 21/5/2019, mưa kèm theo dông lốc, mưa đá, sét trên địa bàn 02 tỉnh đã gây thiệt hại như sau: Tại Nghệ An: 55 nhà bị tốc mái và hư hỏng (Kỳ Sơn 19 nhà, Quế Phong 28 nhà, Quỳ Châu 08 nhà); 2,68 ha chanh leo (huyện Tương Dương) bị thiệt hại; 06 kho lúa (huyện Kỳ Sơn) bị tốc mái; ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Tại Hà Tĩnh: 158 nhà dân thuộc huyện Hương Khê bị tốc mái (Hương Xuân 120 nhà, Hương Bình 25 nhà, Hương Trà 10 nhà, Phú Phong 03 nhà); 70 cây bưởi ở xã Hương Bình bị thiệt hại, 01 con trâu xã Hương Trà bị sét đánh chết; ước tính thiệt hại khoảng 650 triệu đồng.

Để ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tiếp tục chuyển các bản tin cảnh báo, dự báo đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ để theo dõi và chủ động các biện pháp ứng phó với lốc, sét, mưa đá theo nội dung Thông báo số 185/TWPCTT-VP ngày 19/5/2019. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

* Tin động đất, theo tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 17 giờ 49 phút ngày 21/5/2019 một trận động đất có độ lớn 4.0, độ sâu chấn tiêu 8,1km xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại. Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đ.H