Dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Hồ Lan Hương - Phó Giám đốc Ban tín dụng hộ nghèo và đối tượng chính sách khác Ngân hàng Chính sách xã hội trung ương.

Hội thảo trang bị thêm những kiến thức quan trọng về nghiệp vụ uỷ thác cho cán bộ Hội tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh PT


Tại Hội thảo, các cán bộ hội phụ nữ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã được tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách với các nội dung: Công việc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ủy thác cho hội, đoàn thể; nghiệp vụ vay vốn, sử dụng vốn, quản lý nguốn vốn vay từ NHCSXH; nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro; công tác kiểm tra, giám sát của hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay; giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng của NHCSXH…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng tập trung thảo luận và nêu rõ một số nội dung về: Khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên truyền; công tác giảm sát tổ, thành viên; hoạt động phối hợp; chất lượng tổ tiết kiệm vay vốn; giải pháp giảm nợ quá hạn; tăng trưởng dư nợ và một số bất cập trong chính sách...

 Thông qua Hội thảo lần này, cán bộ Hội LHPN chủ chốt các quận, huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã được trang bị thêm những kiến thức về nghiệp vụ uỷ thác và các chính sách tín dụng cho vay uỷ thác mới được ban hành; giúp cho cán bộ cơ sở hiểu sâu hơn về cách quản lý cũng như nghiệp vụ trong việc quản lý vốn vay uỷ thác. Đồng thời, giúp cho Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đại diện NHCSXH nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở cấp cơ sở, từ đó đưa ra nhưng biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Nhiều năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp tốt với NHCSXH và các hội, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung xử lý nợ quá hạn; củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội Phụ nữ đã phối hợp với NHCSXH cùng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ uỷ thác cho cán bộ hội và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi tại cơ sở. Vận động hội viên tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH. Gắn kết việc hỗ trợ sử dụng hiệu quả vốn vay của hội viên với các giải pháp phát triển kinh tế của Hội. Tiếp tục duy trì tiêu chí thi đua về kết quả ủy thác vốn vay ưu đãi nhằm tạo động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng ủy thác của các cấp hội…

Trước đó, vào ngày 16 - 17/5, đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam phối hợp với NHCSXH đã đi khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng hoạt động ủy thác NHCSXH tại xã Xuân Thới Thượng, Thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn) và phường 5, phường 10 (Quận 8), TP. Hồ Chí Minh./.

Tin,ảnh : Phạm Thương