Theo đó, cuộc gặp nhằm thông báo các nội dung chi tiết về lãi suất cho vay và một số quy trình thủ tục cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH); xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.


Phó Tổng giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý (Ảnh: HNV)

Tại buổi gặp, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý cho hay, tại thời điểm này, cần kịp thời phản ánh thông tin về triển khai chính sách lãi suất ưu đãi với NƠXH. Theo đó, năm 2018, Chính phủ chính thức bố trí nguồn vốn trị giá 500 tỷ đồng và NHCSXH chuẩn bị nguồn vốn đối ứng 500 tỷ đồng, nâng tổng số vốn hỗ trợ là 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,8%/năm.

Cũng theo hướng dẫn của Chính phủ, từ nay đến năm 2020, sẽ tập trung giải ngân 1.163 tỷ đồng và vốn đối ứng chiếm 50% tương đương nâng tổng số vốn là 2.326 tỷ đồng. Lãi suất duy trì theo chu kỳ 1 năm nhằm đảm bảo tính ổn định, tạo tâm lý yên tâm cho người vay.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Lý, NHCSXH có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để phản ánh những thuận lợi và cả khó khăn, thách thức khi triển khai.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lý cho biết thêm, đây cũng là lần đầu tiên NHCSXH thực hiện chương trình tín dụng mà Quốc hội giao trong tổng số khoảng 25 – 26 chương trình mà NHCSXH đang triển khai từ trước tới nay theo nhiệm vụ được phân công. Có thể thấy, chương trình này đã cơ bản đáp ứng cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp ở đô thị; trong đó, một số đối tượng của chương trình NƠXH như: Các cán bộ trong lực lượng vũ trang chuyên nghiệp, công chức, viên chức người lao động trong và ngoài khu công nghiệp... là khá mới đối với NHCSXH. Tuy nhiên, là ngân hàng có kinh nghiệm trong phục vụ tài chính vi mô, phục vụ đối tượng chính sách, phục vụ cho vay cùng sâu, vùng xa, nên lần này cho vay NƠXH, NHCSXH cũng sẽ tập trung triển khai theo hướng đơn giản nhất về mặt thủ tục nhưng vẫn phải đảm bảo phản biện và giám sát xã hội qua cụm dân cư nơi người vay sinh sống, sự giám sát của các hội, đoàn thể nhận ủy thác… để đảm bảo công khai, minh bạch cũng như đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng…

Đại diện NHCSXH cũng thẳng thắn thừa nhận, với chương trình NƠXH, nhu cầu vốn trong thực tế là rất lớn trong khi nguồn vốn bố trí hằng năm còn ít, chưa thể nào đáp ứng được. Vì thế, càng cần các ý kiến đề xuất, phản ánh để các nhà hoạch định chính sách cân nhắc, điều chỉnh ưu tiên cấp vốn.

Nhu cầu NƠXH là lớn trong khi nguồn vốn hỗ trợ lại ít (Ảnh: HNV)

Trước đó, ngày 03/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi NƠXH năm 2018 tại NHCSXH theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính  phủ về phát triển và quản lý NƠXH. Theo đó, lãi suất ưu đãi sẽ là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Về nguyên tắc vay vốn tại NHCSXH, người vay phải: Đúng đối tượng được vay và đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định; Sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; Trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi.

NHCSXH cũng căn cứ vào đó để xác lập và bước đầu cung cấp các bước, quy trình thủ tục cụ thể để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này,/.

 

Lê Anh