Đó là đề xuất được các đại biểu đưa ra nhằm triển khai hiệu quả việc xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT).

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: BT)

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo quốc tế về giám sát và đánh giá.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh, giám sát, đánh giá đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của các cơ quan, tổ chức, quốc gia. Vì vậy, Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc thảo luận sâu rộng về hoạt động giám sát và đánh giá ở Việt Nam và nhằm tăng cơ hội học hỏi, kinh nghiệm từ các tổ chức, quốc gia khác.

Theo Bộ NN&PTNT, triển khai hệ thống giám sát đánh giá tại Bộ, hiện nay Bộ đã xây dựng được một số hệ thống giám sát đánh giá về: thực hiện kế hoạch ngành, quản lý đầu tư công, chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới, dịch vụ công trực tuyến, sản xuất và kinh doanh cá tra, phòng chống thiên tai.

Dù vậy, theo đánh giá của Bộ, công tác giám sát và đánh giá vẫn còn nhiều bất cập. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý dựa trên kết quả còn hạn chế; thông tin phục vụ giám sát và đánh giá còn khó thu thập, lưu trữ thủ công và bị phân tán, quản lý bởi nhiều cơ quan. Đồng thời, còn thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan nên còn chồng chéo trong bối cảnh nguồn lực đầu tư hạn chế.

Bộ NN&PTNT cũng nhìn nhận, rất cần thiết để xây dựng Hệ thống giám sát đánh giá ngành để tích hợp các chủ đề vào hệ thống, từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việc tích hợp sẽ góp phần tạo lập 1 hệ thống duy nhất, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, cắt giảm số lượng báo cáo và giảm tối đa về tần suất báo cáo. Chuyển đổi hình thức tổng hợp, xử lý, lưu trữ và khai thác thông tin từ phương pháp thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin.

Để triển khai hiệu quả việc xây dựng hệ thống giám sát đánh giá ngành, theo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo cần là người đi tiên phong trong việc sử dụng hệ thống giám sát đánh giá. Mặt khác, bộ chỉ số, mẫu biểu đầu vào, phần mềm phải đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng cùng với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan. Đồng thời, cần công khai, minh bạch giúp nâng cao chất lượng thông tin.

Tại Hội thảo, bà Ingrid Mollard, chuyên gia tư vấn giám sát và đánh giá của Ngân hàng Thế giới cho rằng, tài liệu hướng dẫn giám sát và đánh giá có vai trò quan trọng trong thực hiện xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá. Để áp dụng tài liệu này, cần tiến hành kiểm soát dữ liệu thường xuyên và khuyến khích thực hành giám sát, đánh giá tốt; áp dụng các hướng dẫn giám sát, đánh giá ở cấp quận, huyện, địa phương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về vai trò của công tác giám sát và đánh giá trong các cơ quan Chính phủ, chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia, các tổ chức quốc tế; đồng thời, nhận diện những thách thức, khó khăn mà hoạt động giám sát, đánh giá ở các quốc gia, nhất là ở các cơ quan Chính phủ hiện nay đang phải đối mặt; đề xuất các sáng kiến để tăng cường mạng lưới giám sát, đánh giá ở Việt Nam và cho riêng ngành NN&PTNT./.

BT