Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng ký kết thỏa thuận hợp tác (Ảnh: P.A)

Báo cáo chương trình hợp tác hai địa phương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Hồ Chí Minh Trần Thị Bình Minh cho biết, đã có 47 dự án đầu tư của các doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Tiền Giang với tổng vốn đầu tư là hơn 13 tỉ đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đã xây dựng được 6 chuỗi cung ứng sản phẩm nông, thủy sản an toàn. Hiện có khoảng 20 ha sản phẩm rau VietGap ở Tiền Giang cung cấp cho TP.Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực giao thông, TP.Hồ Chí Minh cũng đã đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng gồm dự án liên doanh khai thác Cảng Mỹ Tho; đầu tư xây dựng bến phà Ngũ Hiệp, cầu Kênh Năng, cầu Kênh Lộ Mới… Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý của TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp, hỗ trợ Tiền Giang thực hiện các dự án quan trọng như: Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2020; Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng giai đoạn 2015 - 2020; Điều tra, thống kế, đánh giá và xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010 – 2020; Xây dựng công cụ tin học quản lý môi trường công nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhìn nhận việc ký kết hợp tác giữa hai địa phương góp phần tạo động lực mới, tạo nền tảng vững chắc mối liên kết giữa TP.Hồ Chí Minh và Tiền Giang. Hai địa phương hợp tác đi vào chiều sâu, và phía TP.Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình để hợp tác hiệu quả.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, TP.Hồ Chí Minh và Tiền Giang đã thống nhất đẩy mạnh hợp toàn diện về kinh tế - xã hội là nhiệm vụ chiến lược lâu dài nhằm phát huy lợi thế mỗi địa phương, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 – 2020 gồm 14 lĩnh vực: thu hút đầu tư; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công nghiệp; thương mại; du lịch; thông tin truyền thông; xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; y tế; giáo dục và đào tạo; tài nguyên và môi trường; lao động việc làm và dạy nghề; đối ngoại./. 

VL