Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Trên cơ sở báo cáo của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đề nghị Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề xuất và trình Bộ ban hành biểu mẫu báo cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ mới của các đơn vị. Các đơn vị gửi thông tin báo cáo theo biểu mẫu về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 23 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Bộ trước ngày 25 hàng tháng.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị tập trung vào nhiệm vụ hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm. Trong đó, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng, trình Bộ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT về quản lý an toàn thực phẩm. Cục Chăn nuôi xây dựng, trình Bộ ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Về công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tiếp tục đôn đốc địa phương triển khai nghiêm túc Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, đặc biệt tập trung thực hiện tái kiểm các cơ sở xếp loại C. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra, thanh tra công vụ.

Các đơn vị tổ chức thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo phân công. Trọng tâm là cơ sở thu gom, chế biến tôm bơm chích tạp chất; lò mổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; cơ sở nhập khẩu kháng sinh nguyên liệu; cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y,…

Ngoài ra, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đôn đốc các địa phương triển khai Đề án xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn; cập nhật danh sách các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn tới người tiêu dùng./.

BT