Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 31/2019/HĐ-ĐGHP, ngày 11/7/2019 giữa Hội đồng bán đấu giá xe ô tô thanh lý tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng và Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương, Hội đồng bán đấu giá xe ô tô thanh lý tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kế hoạch bán đấu giá 39 xe ô tô diện thanh lý tại Hà Nội như sau:

1. Tài sản đấu giá: 39 xe ô tô diện thanh lý tại Hà Nội (Danh sách chi tiết tài sản, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá đính kèm theo Kế hoạch này).

- Đặc điểm chi tiết, tình trạng thực tế của tài sản trên được thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 190672/TĐG/VCA-CTTĐG, ngày 17/6/2019 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định Việt Nam.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý.

2. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

3. Đăng thông báo:

3.1. Thông báo công khai trên báo trung ương hoặc thành phố Hà Nội số ra ngày 16/7/2019 và 19/7/2019, Website Cục Công sản.

3.2. Niêm yết công khai Thông báo đấu giá tài sản tại các địa điểm:

- Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Nhà khách Hồ Tây, địa chỉ: 43 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

- Trụ sở tổ chức đấu giá: số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Nơi tập kết tài sản: Nhà khách Hồ Tây (43 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội).

4. Những người không được tham gia đấu giá tài sản (Theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016):

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với các loại tài sản đó.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 29/7/2019, không tiếp nhận hồ sơ nộp sau thời điểm trên.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương, địa chỉ: số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 0246.328.9922, 0902573062.

6. Thời hạn và cách thức nộp phiếu trả giá:

- Phiếu trả giá được phát cho người tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tới Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương, địa chỉ: số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Thời hạn nhận phiếu trả giá: tổ chức đấu giá nhận phiếu trả giá từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 29/7/2019. Trong trường hợp phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính, thời điểm nhận phiếu là thời điểm tổ chức đấu giá nhận được bưu gửi, không tính thời gian gửi theo dấu ngày đóng trên bưu gửi.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/7/2019 đến 17h00 ngày 31/7/2019. Tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận khác về thời hạn nộp tiền đặt trước nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá và tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Công ty trước thời điểm bắt đầu buổi công bố giá.

Hình thức nộp: chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản thu tiền đặt trước của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương, số tài khoản: 19134431794028; tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Thăng Long. Đề nghị ghi rõ nội dung: “Họ tên, CMND, tiền đặt trước đấu giá tài sản số …. theo HĐ số 31/2019”.

Phí nộp tiền, phí chuyển khoản do người tham gia đấu giá chịu.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản:

- Người tham gia đấu giá có đề nghị xem tài sản được Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương phát giấy giới thiệu tới xem tài sản tại Nhà khách Hồ Tây, địa chỉ: 43 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội trong 02 ngày 27/7/2019 và 28/7/2019.

- Người tham gia đấu giá xem tài sản căn cứ các thông tin về chất lượng và tình trạng tài sản đã được nêu rõ trong Chứng thư thẩm định giá, không khởi động xe ô tô do xe không khởi động được.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá

Vào hồi 09h00 ngày 01/8/2019 tại Hội trường Nhà khách Hồ Tây, địa chỉ: 43 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Xin thông báo và đề nghị các đồng chí phổ biến tới các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình biết và tham gia đấu giá nếu có nhu cầu.

PHỤ LỤC DANH SÁCH CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ TẠI HÀ NỘI

(Kèm theo Thông báo số: 04-TB/HĐHN2019, ngày 15/7/2019 của Hội đồng bán đấu giá xe ô tô thanh lý tại Hà Nội)

TT

Ký hiệu tài sản

Loại xe (theo Đăng ký xe ô tô)

Biển kiểm soát

Năm đăng ký lần đầu

Số km lưu hành

Hiện trạng

Giá khởi điểm (VNĐ)

Bước giá (VNĐ)

Tiền bán hồ sơ (VNĐ)

Tiền đặt trước (VNĐ)

1

Tài sản 1

Xe ô tô Toyota Corolla

80B-0268

1993

282,475

Xe đã hỏng, không khởi động được. Đăng kiểm xe hết hạn từ thời điểm tháng 10/2018 và không hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm. Thực trạng xe: ký hiệu Loại xe gắn trên xe là Corona.

63,800,000

1,000,000

150,000

12,000,000

2

Tài sản 2

Xe ô tô Toyota Crown 2.4

80B-0775

1996

347,858

Xe không khởi động được, vỏ xe phía sau bị xước, nội thất bị bẩn, mốc. Đăng kiểm phương tiện hết hạn từ thời điểm tháng 07/2018 và không hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

63,205,000

1,000,000

150,000

12,000,000

3

Tài sản 3

Xe ô tô Toyota Crown 2.4

80B-0882

1996

286,388

Xe không khởi động được, vỏ xe bị trầy xước, nội thất bẩn, mốc, bị rách. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 02/2018 và không hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

63,786,000

1,000,000

150,000

12,000,000

4

Tài sản 4

Xe ô tô Toyota Crown 2.4

80B-1561

1994

364,859

Xe không khởi động được, đã hư hỏng, vỏ xe bị trầy xước, nội thất rêu mốc. Xe đã hết hạn đăng kiểm và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

61,495,000

1,000,000

150,000

12,000,000

5

Tài sản 5

Xe ô tô Toyota Crown 2.4

80B-0242

 

338,014

Xe không khởi động được, vỏ xe trầy xước nhiều. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 08/2018 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm. Trên đăng ký xe ô tô không ghi thời gian đăng ký lần đầu, chỉ ghi năm cấp là năm 1998.

58,700,000

1,000,000

150,000

11,000,000

6

Tài sản 6

Xe ô tô Ford Mondeo 2.0

80B-3077

2003

230,250

Xe để lâu ngày không sử dụng, không khởi động được, ngoại thất có chỗ bị xước, nội thất bị mốc. Xe đã hết hạn đăng kiểm và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

67,773,000

1,000,000

150,000

13,000,000

7

Tài sản 7

Xe ô tô Ford Mondeo 2.0

80B-4194

2006

280,780

Xe không khởi động được, ngoại thất có chỗ trầy xước nhiều. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 06/2018 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

73,295,000

1,000,000

150,000

14,000,000

8

Tài sản 8

Xe ô tô Ford Mondeo 2.5

80B-3484

2004

263,280

Xe để lâu ngày không sử dụng, không khởi động được, các chi tiết bị rỉ sét, vỡ. Ngoại thất có chỗ bị xước, nội thất bị mốc. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 08/2018 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

69,569,000

1,000,000

150,000

13,000,000

9

Tài sản 9

Xe ô tô Ford Mondeo 2.0

80B-3057

2003

235,584

Xe không khởi động được, nội thất xe bụi bẩn. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 11/2018 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

67,773,000

1,000,000

150,000

13,000,000

10

Tài sản 10

Xe ô tô Ford Mondeo 2.5

80B-3022

2003

235,665

Xe lâu ngày không sử dụng, không khởi động được, nội thất bị bong tróc, ngoại thất bị xước. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 05/2019 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

67,600,000

1,000,000

150,000

13,000,000

11

Tài sản 11

Xe ô tô Toyota Corolla 1.6

80B-2434

2001

432,668

Xe không khởi động được, thân xe bị han rỉ, bong tróc nhiều chỗ. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 09/2018 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

71,200,000

1,000,000

150,000

14,000,000

12

Tài sản 12

Xe ô tô Ford Escape 3.0

80B-2878

2003

451,670

Xe không khởi động được, nội thất bụi bẩn, thân vỏ có hiện tượng han rỉ. Đăng kiểm hết hạn. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 08/2017 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

66,800,000

1,000,000

150,000

13,000,000

13

Tài sản 13

Xe ô tô Ford Mondeo 2.0

80B-3059

2003

364,602

Xe hư hỏng, không khởi động được, bị trầy xước hai bên, nội thất bụi bẩn. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 09/2016 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

68,126,000

1,000,000

150,000

13,000,000

14

Tài sản 14

Xe ô tô Ford Mondeo 2.0

80B-4223

2006

282,633

Xe hư hỏng. không khởi động được, bị trầy xước hai bên, nội thất bụi bẩn. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 07/2017 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

73,295,000

1,000,000

150,000

14,000,000

15

Tài sản 15

Xe ô tô Ford Mondeo 2.0

80B-3589

2004

347,405

Xe không khởi động được, thân vỏ bám bẩn, bụi. Xe còn hạn đăng kiểm đến thời điểm tháng 10/2019.

70,300,000

1,000,000

150,000

14,000,000

16

Tài sản 16

Xe ô tô Toyota Crown 2.4

80B-0755

1993

378,039

Xe không khởi động được do để lâu ngày không sử dụng. Ngoại thất có chỗ bị xước, nội thất bị mốc. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 07/2018 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

63,205,000

1,000,000

150,000

12,000,000

17

Tài sản 17

Xe ô tô Honda Civic 2.0

80B-4598

2007

252,000

Xe không khởi động được, thân vỏ han rỉ, bám bụi bẩn nhiều. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 08/2017 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

152,900,000

1,000,000

200,000

30,000,000

18

Tài sản 18

Xe ô tô Toyota Crown 2.4

80B-0703

1993

375,205

Xe lâu ngày không sử dụng, không khởi động được. Xe đã hết hạn đăng kiểm và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

56,885,000

1,000,000

150,000

11,000,000

19

Tài sản 19

Xe ô tô Toyota Crown 2.4

80B-0374

1995

270,445

Xe không khởi động được, vỏ xe bị xước, nội thất ẩm, mốc. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 07/2016 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

60,432,000

1,000,000

150,000

12,000,000

20

Tài sản 20

Xe ô tô Toyota Landcruiser

80B-1481

1994

251,591

Xe lâu ngày không hoạt động, không khởi động được, han rỉ, bám bẩn bụi nhiều chỗ. Xe đã hết hạn đăng kiểm và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

76,400,000

1,000,000

150,000

15,000,000

21

Tài sản 21

Xe ô tô Ford Mondeo

80B-3221

2004

295,235

Xe không khởi động được. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 11/2017 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

69,948,000

1,000,000

150,000

13,000,000

22

Tài sản 22

Xe ô tô Nissan VIP 3.0

80B-1438

1994

173,405

Xe không khởi động được, mui xe bị xước, nội thất bị mốc. Xe còn hạn đăng kiểm đến thời điểm tháng 10/2019.

54,700,000

1,000,000

150,000

10,000,000

23

Tài sản 23

Xe ô tô Ford Mondeo 2.0

80B-3038

2003

124,500

Xe không khởi động được do lâu ngày không hoạt động, ngoại thất bị xước, nội thất bị mốc. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 05/2019 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

74,517,000

1,000,000

150,000

14,000,000

24

Tài sản 24

Xe ô tô Toyota Crown 2.4

80B-1437

1994

248,510

Xe lâu ngày không sử dụng, không khởi động được, một số chi tiết bị rỉ sét, gãy vỡ. Ngoại thất có chỗ bị xước, nội thất bị ẩm mốc. Xe còn hạn đăng kiểm đến thời điểm tháng 10/2019.

59,851,000

1,000,000

150,000

11,000,000

25

Tài sản 25

Xe ô tô Toyota Crown 2.4

80B-1474

1994

223,140

Xe không khởi động được do lâu ngày không hoạt đông. Nội thất bụi bẩn, ngoại thất bị xước. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 05/2019 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

62,646,000

1,000,000

150,000

12,000,000

26

Tài sản 26

Xe ô tô Toyota Camry

80B-2888

2001

390,035

Xe cũ, lâu ngày không sử dụng. Vỏ xe bị trầy xước, nội thất cũ. Đăng kiểm đến hạn ngày 24/08/2019.

163,300,000

1,000,000

200,000

32,000,000

27

Tài sản 27 (bao gồm 13 xe ô tô)

1. Xe ô tô Mercedes E230

80B-2051

1999

228,971

Xe không khởi động được, thân xe xước, nội thất bụi, bẩn. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 09/2018 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

746,000,000

10,000,000

500,000

140,000,000

2. Xe ô tô Mercedes E230

80A-027.36

1999

246,887

Xe không khởi động được, thân xe bị xước. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 01/2015 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

3. Xe ô tô Ford Transit 16 chỗ ngồi

80B-1978

1999

135,723

Xe không khởi động được. Vỏ xe bị rạn nứt, han rỉ nhiều, nội thất bị mốc, bong tróc. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 12/2018 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

4. Xe ô tô Mercedes E230

80B-1951

1999

138,319

Xe hỏng, không sửa chữa được, đã dừng hoạt động lâu ngày. Không còn giá trị sử dụng.

5. Xe ô tô Mercedes E230

80B-1996

1999

217,000

Xe hỏng, không sửa chữa được, đã dừng hoạt động lâu ngày. Không còn giá trị sử dụng. Hết hạn đăng kiểm từ tháng 05/2017.

6. Xe ô tô Toyota Corolla

80B-0241

1993

256,000

Xe không hoạt động lâu ngày, không khởi động được, hư hỏng nhiều. Hết hạn đăng kiểm từ tháng 11/2016. Thực trạng xe: ký hiệu Loại xe gắn trên xe là Corona.

7. Xe ô tô Mazda 626 2.0

80B-0030

1996

298,740

Xe hỏng không hoạt động lâu ngày, không khởi động được, hư hỏng nhiều. Hết hạn đăng kiểm từ tháng 7/2018.

8. Xe ô tô Mazda 626 2.0

80B-0048

1996

458,504

Xe hỏng không hoạt động lâu ngày, không khởi động được, hư hỏng nhiều. Hết hạn đăng kiểm từ tháng 10/2018.

9. Xe ô tô Toyota Crown 2.4

80B-1415

1994

629,104

Xe không hoạt động lâu ngày, không khởi động được, hư hỏng nhiều. Hết hạn đăng kiểm từ 10/2018.

10. Xe ô tô Mazda 626 2.0

80B-2317

2001

607,627

Xe không hoạt động lâu ngày, không khởi động được, hư hỏng nhiều. Hết hạn đăng kiểm từ tháng 05/2018.

11. Xe ô tô Toyota Hiace (16 chỗ ngồi)

80A-021.12

2000

211,211

Xe hỏng, không khởi động được, vỏ xe trầy xước, nội thất hỏng, rách, mốc, bụi bẩn. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 05/2017 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

12. Xe ô tô Mazda 626 2.0

80B-2006

1996

312,511

Xe không khởi động được. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 09/2018 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

13. Xe ô tô Toyota Camry

80B-1675

1994

324,999

Xe hỏng. không khởi động được, động cơ han rỉ, vỏ xe trầy xước, nội thất bụi bẩn, mốc. Xe hết hạn đăng kiểm từ thời điểm tháng 05/2014 và tạm dừng hoạt động từ thời điểm hết hạn đăng kiểm.

Ghi chú: Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc xử lý tài sản theo quy định.