Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn, tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này bảo đảm đủ điều kiện, đúng trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBTVQH, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 31/7/2018.

Cụ thể, UBTVQH đồng ý bố trí nguồn vốn 7.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho 4 dự án quan trọng trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

(1) Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh: bố trí 1.950 tỷ đồng.

(2) Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang: bố trí 1.800 tỷ đồng.

(3) Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh: bố trí 1.400 tỷ đồng.

(4) Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn: bố trí 1.850 tỷ đồng.

UBTVQH đồng ý bố trí nguồn vốn 8.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 cho 10 dự án đường bộ quan trọng, cấp bách, gồm:

(1) Đường nối quốc lộ 4C và 4D (Km238 - Km414, đèo Tây Côn Lĩnh Km339 - Km368): bố trí 430 tỷ đồng.

(2) Quốc lộ 3B (Km0 - Km66+600): bố trí 755 tỷ đồng.

(3) Tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: bố trí 1.397 tỷ đồng.

(4) Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24: bố trí 1.000 tỷ đồng.

 (5) Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 25: bố trí 850 tỷ đồng.

(6) Quốc lộ 27 đoạn tránh Liên Khương: bố trí 193 tỷ đồng.

(7) Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh:  bố trí 800 tỷ đồng.

(8) Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long: bố trí 875 tỷ đồng.

(9) Cải tạo, nâng cấp mặt đường tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp: bố trí 900 tỷ đồng.

(10) Nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp: bố trí 800 tỷ đồng.

TH