Tổng cục Thuế cũng cho biết, đến hết tháng 8, tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,7% tổng số tiền thuế nợ (giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2018); tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2018).

Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

Mặc dù công tác thu hồi nợ thuế 8 tháng đầu năm có chuyển biến theo hướng tích cực, tuy nhiên để số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước, từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ phải tiếp tục tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác thu hồi nợ thuế, cũng như tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ của các cục thuế.

Cùng với đó, toàn ngành Thuế sẽ thực hiện tổng hợp, phân tích cơ cấu nợ thuế, phân loại nợ, xác định nguyên nhân nợ tăng. Cùng với đó là việc đánh giá kết quả thực hiện đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ hàng tháng của các cục thuế và thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế cho cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cho biết sẽ chỉ đạo các cục thuế phối hợp với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để doanh nghiệp nộp tiền nợ thuế./.

M.P