Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch 1350 giao cho ngành đạt kết quả, Bộ NN&PTNT đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố, Ban an toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu nội dung và tổ chức triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 tại địa phương.

Phối hợp với các Sở, ban ngành ở địa phương tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của địa phương theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm tại Kế hoạch 1350.

Đặc biệt, chủ động thực hiện các hoạt động truyền thông, thanh tra, kiểm tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành nông nghiệp tại địa phương, trong đó, tập trung vào chợ đầu mối nông sản, cơ sở thu mua, phân phối lớn thực phẩm nông lâm thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Bộ NN&PTNT đề nghị Thanh tra Bộ, các Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tiếp tục tổ chức thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm theo hướng dẫn tại Kế hoạch 1350 trong thời gian trước và sau dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2019, trong đó, tập trung vào hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt, rau, củ, quả.

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ Thực vật khẩn trương tham mưu cho Bộ thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành số 5,6 và tổ chức triển khai kiểm tra tại các địa phương theo phân công tại Kế hoạch 1350.

Các cơ quan, đơn vị lưu ý gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2019 về Bộ NN&PTNT trước ngày 28/2/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm./.

BT