Khu công nghệ cao của Thành phố thu hút nhiều dự án FDI (Ảnh:VL)

Cụ thể, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 340 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 374,79 triệu đô-la Mỹ; có 91 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 346,47 triệu đô-la Mỹ.

Ngoài ra, Thành phố cũng chấp thuận cho 915 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp Thành phố với tổng vốn góp đăng ký đạt 1,15 tỷ đô-la Mỹ.

Như vậy, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, quý II năm 2017 Thành phố thu hút được 2,15 tỷ đô-la Mỹ (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ).

Cũng theo UBND Thành phố, trong số các dự án FDI cấp mới, trong lĩnh vực hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút vốn đầu tư nhiều nhất (33,1%) với 124,07 triệu đô-la Mỹ; tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 29,4% với 110,29 triệu đô-la Mỹ; thông tin và truyền thông chiếm 15% với 56,23 triệu đô-la Mỹ; Hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 10,76% với 40,33 triệu đô-la Mỹ.

Nếu tính quốc tịch nhà đầu tư, Hàn Quốc có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (26,9%) với 101,09 triệu đô-la Mỹ; tiếp theo là Nhật Bản chiếm 14,1% với 52,84 triệu đô-la Mỹ; Malaysia chiếm 12,1% với 45,3 triệu đô-la Mỹ; Singapore chiếm 11,1% với 41,5 triệu đô-la Mỹ.

Để thu hút vốn đầu tư FDI vào Thành phố ngày càng tốt hơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố triển khai phục vụ đăng ký đầu tư trực tuyến - góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu góp vốn vào doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã tiếp nhận 612 hồ sơ đăng ký trực tuyến thành công. Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành xây dựng giai đoạn 2 của Chương trình đăng ký đầu tư trực tuyến áp dụng cho một số thủ tục đầu tư khác trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài./.

VL