leftcenterrightdel
Hỗ trợ người lao động vay vốn để giải quyết việc làm.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tình huống nếu có nhiều doanh nghiệp sử dụng trên 500 lao động gặp khó khăn, không có đơn hàng, buộc phải cho nhiều người lao động thôi việc, thì cần có sự phối hợp của các sở, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, UBND các quận, huyện để xử lý.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP sẽ thành lập 2 tổ công tác để phối hợp với đơn vị tuyên truyền, động viên, lắng nghe, có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp sớm ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động; đồng thời qua đó cũng sẽ kịp thời có những đề xuất, tham vấn giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, các tổ công tác còn có hướng dẫn về những thủ tục, quy định pháp luật nhằm đảm bảo giải quyết chế độ cho người lao động bị thôi việc, mất việc theo quy định.

Ngoài ra, các tổ này cũng phối hợp để hỗ trợ người lao động vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Xóa đói giảm nghèo, Tổ chức tài chính vi mô CEP… để chuyển đổi công việc, nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm.

Cũng theo ông Tấn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP đã có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, phòng ban trực thuộc để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động cụ thể với từng nhóm yêu cầu.

Tin, ảnh: V.Lê