leftcenterrightdel

Việt Nam xuất siêu 1.880 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. 

(Ảnh: M.P) 

So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước giảm 15,5% và trị giá nhập khẩu giảm 15,9%. Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2020 ước tính thâm hụt 900 triệu USD.  Tuy nhiên tính chung tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 196,8 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 ước tính vẫn thặng dư 1880 triệu USD.

Theo Tổng cục Hải quan, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là dầu thô và quặng các loại. Cụ thể, xuất khẩu dầu thô trong 5 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 2.185 nghìn tấn và trị giá là 689 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 5 tháng này tăng 27,7% về lượng và trị giá ước tính giảm 22,9%.

Quặng các loại trong 5 tháng đầu năm 2020 ước xuất khẩu 1.095 nghìn tấn, trị giá là 73 triệu USD; so với cùng kỳ năm 2019 ước tính giảm 17,2% về lượng và trị giá ước tính giảm 25,5%. 

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như xăng dầu các loại lượng nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.053 nghìn tấn và trị giá là 1.273 triệu USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 5 tháng năm 2020 ước tính giảm 22,3% về lượng và giảm 48,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.  
Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện, ước tính nhập khẩu 5 tháng năm 2020 đạt 21,7 tỷ USD và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng  ước trị giá nhập khẩu 5 tháng đạt 14,3 tỷ USD và giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ 2019.
Ngoài ra, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc 5 tháng năm 2020 là 37 nghìn chiếc và trị giá là 800 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng năm 2020 giảm 42,5% về lượng và giảm 44% về trị giá.

M.P