Tập đoàn Vinachem tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo tại Hội nghị, ông Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng giám đốc Vinachem cho biết, năm 2018 với tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, các đơn vị trong Tập đoàn đã đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt hoạt động như mua sắm vật tư, điều hành sản xuất, phát triển thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm… để đạt mục tiêu tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng trưởng sản xuất và tăng hiệu quả nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế đạt 45.536 tỷ đồng, bằng 96,8% kế hoạch năm, tăng 7% so với năm 2017. Doanh thu đạt 47.900 tỷ đồng, bằng 99,3%% kế hoạch năm, tăng 5,6 % so với năm 2017. Lợi nhuận cộng hợp Tập đoàn ước lãi đạt 609 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 582 triệu USD, trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 291 triệu USD, tăng 20,5% so cùng kỳ năm.

Tuy nhiên, cũng theo ông Bùi Thế Chuyên, năm 2017 còn 3 đơn vị gặp khó khăn, tiếp tục thua lỗ, tổng cộng hơn 1.500 tỷ đồng. Cụ thể, 3 công ty tiếp tục thua lỗ là Công ty DAP số 2 – Vinachem (DAP Lào Cai) lỗ 246 tỷ đồng, đã giảm lỗ 54%; Đạm Hà Bắc lỗ 340 tỷ đồng, tương ứng giảm 44%; Đạm Ninh Bình lỗ 926 tỷ đồng, tương đương mức lỗ năm 2017.

Trong số 4 đơn vị khó khăn (theo Quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ), chỉ có DAP-Vinachem (Hải Phòng) đạt lợi nhuận 196 tỷ đồng, tăng lãi 182 tỷ đồng. Nhờ đó, mức lỗ của 4 đơn vị này ước còn hơn 1.300 tỷ đồng, giảm lỗ khoảng 742 tỷ đồng, tương ứng giảm lỗ 36% so với năm 2017.

Theo ông Bùi Thế Chuyên, mặc dù các đơn vị tiếp tục gặp khó, song lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn Vinachem ước lãi 609 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng so với kế hoạch năm, nhưng đã tăng 446 tỷ đồng và gấp 3,7 lần so với năm 2017.

Ông Bùi Thế Chuyên cho rằng, mặc dù vẫn còn lỗ nhưng số lỗ của 3 doanh nghiệp trên đã giảm mạnh so với năm 2017. Tỷ giá USD/VND tăng mạnh từ cuối tháng 6/2018 và giữ ở mức cao ảnh hưởng lớn đến các ngành sản xuất sử dụng nguyên liệu nhập khẩu như các sản phẩm phân bón DAP, NPK, Supe lân..., tăng chi phí lãi vay đối với các đơn vị có vay vốn bằng USD. Ngoài ra, 4 đơn vị sản xuất phân bón tiếp tục gặp khó khăn trong việc vay vốn lưu động, lãi suất vay vốn lưu động cao hơn mặt bằng thị trường từ 1-2,5%; tình trạng gian lận thương mại đối với hàng nhập khẩu vẫn diễn biến phức tạp làm giảm sản lượng tiêu thụ phân bón của Tập đoàn...

“Trong năm 2019, đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, Tập đoàn sẽ giám sát và kiểm tra đặc biệt. Yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Trong đó cần chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để ổn định sản xuất; nâng cao hiệu quả quản lý nhằm giảm chi phí, tăng cạnh tranh của sản phẩm”, ông Chuyên nói.

Đặc biệt, Vinachem sẽ đôn đốc hoàn thành quyết toán dự án đối với 3 dự án Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc và DAP số 2; đồng thời tiếp tục tăng cường chỉ đạo sát sao tại 3 dự án này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra vốn nhà nước Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại Hội nghị tổng kết 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra vốn nhà nước Hồ Sỹ Hùng biểu dương những kết quả của Vinachem. Ông Hồ Sỹ Hùng ghi nhận và đánh giá cao ý thức và trách nhiệm của tập thể Vinachem trong năm vừa qua; đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra vốn cũng đã có những ý kiến chỉ đạo rất sát sao về việc giải quyết những vẫn đề còn tồn đọng, cũng như đưa ra một số định hướng phát triển cho Tập đoàn trong thời gian tới.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra vốn Nhà nước chỉ đạo Tập đoàn cần tăng cường chức năng chuyên môn của các đơn vị thành viên, phát huy tốt nội lực, khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt các nguồn lực để phục vụ cho sản xuất và đầu tư phát triển, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đăng ký.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao về mọi mặt đối với các đơn vị gặp khó khăn, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, đặc biệt 3 đơn vị sản xuất kinh doanh phân đạm ure và DAP – Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty Phân đạm và hóa chất Hà Bắc, Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án tái Cơ cấu Tập đoàn, trong đó trọng tâm là công tác thoái vốn, cổ phần hóa và đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Nhân dịp này, để ghi nhận thành tích của một số đơn vị đạt được kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn đã trao tặng Cờ thi đua của Tập đoàn và một số danh hiệu khác cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018./.

Tin, ảnh: Kim Dung