Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vinataba Trần Thị Hoàng Mai báo cáo tại Hội nghị 

Kết quả trên được công bố tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ công tác năm 2019 diễn ra ngày 10/1 tại Hà Nội do Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam đã tổ chức.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vinataba Trần Thị Hoàng Mai cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh chung của ngành thuốc lá còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy Tổng Công ty vẫn tiếp tục nắm vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao dân chủ và luôn giữ vững các nguyên tắc của Đảng để có các giải pháp vượt qua thách thức, ứng phó linh hoạt đối với những thay đổi của môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của toàn tổ hợp Tổng công ty, giữ vững và phát triển thị trường trong nước, đi đôi với việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, đảm bảo đời sống việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tổng công ty tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu trong ngành Thuốc lá Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Vinataba đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng Công ty theo chủ trương chung; xây dựng và chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển.

Trong công tác Đảng và hệ thống chính trị cũng đạt được kết quả tích cực, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ qua cũng đã ghi nhận những điểm đổi mới và sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng của Tổng Công ty và các đảng bộ cơ sở, đó là các hoạt động định hướng và tổ chức tốt các chương trình sinh hoạt chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt “về nguồn” đạt hiệu quả, thiết thực, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Căn cứ Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty hàng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát luôn gắn với nội dung như: Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên và pháp luật Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.


Vinataba thực hiện tốt công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, kết quả đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Tổng Công ty. Vì vậy, trong năm 2019, Đảng ủy Vinataba tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, lãnh đạo tập trung và thống nhất của Đảng ủy Tổng Công ty đối với tổ chức đảng cơ sở tại các đơn vị thành viên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò năng động, chủ động, sáng tạo của tổ chức đảng cơ sở và cấp ủy tại các đơn vị thành viên.

 Phó Giám đốc Vinataba Đặng Xuân Phương cho biết, trong năm 2018 tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành ước đạt 5.673 triệu bao, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, tổng sản lượng tiêu thụ của Tổng Công ty năm 2018 đạt 4.045 triệu bao, vượt trên 6% so với kế hoạch và tăng trên 6% so với cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu sản phẩm có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm trung cao cấp phù hợp với xu hướng tiêu dùng. Các sản phẩm trung cấp chủ lực của các công ty Thuốc lá Sài Gòn, Thăng Long tăng trưởng tốt. Các sản phẩm cao cấp nhãn quốc tế tiếp tục gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm vinataba bao cứng dần được củng cố và phục hồi sau khi tổng công ty triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chặt chẽ và ổn định thị trường, sản lượng phân phối cả năm tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Việc thực hiện chuyển đổi cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh vào tháng 8/2018 được thực hiện đúng quy định, đồng thời đã kiểm soát tốt công tác phân phối và tiêu thụ, giữ ổn định thị trường trước và sau thời điểm thay đổi cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh.

Cùng với đó, hệ thống phân phối Vinataba đã được phát triển trên phạm vi toàn quốc với 130 gian hàng và đang được tập trung phát triển về chiều sâu. Các phòng ban của Tổng Công ty đã tích cực phối hợp đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản trị bán hàng hệ thống phân phối Vinataba và thực hiện đào tạo, triển khai công tác nhập liệu đến tất cả nhà phân phối cũng được ban hành triển khai thực hiện.

Đồng chí Đặng Xuân Phương nhấn mạnh, nhằm tăng cường vai trò quản lý và định hướng của Tổng Công ty trong công tác kiểm soát và phát triển trị trường tiêu thụ thuốc lá điếu nội địa, trong năm 2019 Vinataba sẽ tập trung giữ vững và phát triển thị trường nội tiêu; tập trung triển khai chức năng khảo sát xu hướng tiêu dùng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống báo cáo thông tin thị trường, xây dựng hệ thống thông tin thị trường thống nhất trong toàn Tổng Công ty. Tích cực nghiên cứu, đẩy mạnh thực hiện chiến lược thị trường và phát triển sản phẩm thay thế thuốc lá bất hợp pháp.

Tổng Công ty sẽ củng cố hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng tập trung, hiệu quả và bền vững. Chú trọng tính pháp lý khi thực hiện các hợp đồng, đơn hàng xuất khẩu, năng lực pháp lý của đối tác xuất khẩu nhằm giảm thiểu rủi ro về pháp lý ảnh hưởng đến uy tín của toàn Tổng Công ty. Tăng cường liên kết với các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu theo định hướng Chiến lược về xuất khẩu thuốc lá điếu của Tổng Công ty đã được Bộ Công thương phê duyệt.

Tin, ảnh: Kim Dung