Thiếu tướng Trần Quốc Dũng tặng quà các đại biểu người có công tỉnh Đồng Nai.
(Ảnh: Minh Khánh)

Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, là địa phương nằm trong địa bàn Chiến khu Đ anh hùng. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, quân và dân tỉnh Đồng Nai luôn đoàn kết một lòng, gan dạ, dũng cảm, kiên cường, bất khuất; hàng triệu người con ưu tú của quê hương đã hy sinh, cống hiến một phần xương máu để giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của quân và dân Đồng Nai luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ghi nhận, coi đó là tài sản vô giá, là giá trị cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để giáo dục các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau tiếp tục tôn vinh, tri ân, phát huy trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng Nai hiện có trên 56.000 người có công với cách mạng, trong đó có trên 7.000 thương, bệnh binh, 1.096 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Số đối tượng đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của tỉnh là 13.745 người; 32.516 hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng và cao hơn mức sống chung của cư dân nơi cư trú; các đối tượng là người có công với cách mạng đều được cấp bảo hiểm y tế. Các đối tượng là con, cháu của thương binh, liệt sĩ, bệnh binh được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về giáo dục, tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống...

Gửi lời thăm hỏi, chúc sức khoẻ các đại biểu người có công tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng khẳng định: Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đều nhận thức đầy đủ, có trách nhiệm và làm hết khả năng, chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách; cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn ghi nhớ công lao, đóng góp to lớn của quân và dân tỉnh Đồng Nai. Thiếu tướng Trần Quốc Dũng mong muốn người có công với cách mạng tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để cộng đồng, người dân ở địa phương cùng phấn đấu, noi theo trong học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, đi đầu, gương mẫu trong các hoạt động giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở để xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đức Anh