(ĐCSVN)  Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, trong 3 năm 2010 - 2012, số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956 (Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020) của tỉnh là 43.152 người, năm 2013 là 15.634 người. Đa số lao động này có việc làm, có thu nhập và thoát nghèo.

 Giáo viên Trung tâm dạy nghề huyện Quản Bạ hướng dẫn thực
 hành kỹ thuật trồng, chăm sóc rau, đậu. (Ảnh: Báo Hà Giang)
 


Riêng năm 2013, số lao động được dạy nghề của Hà Giang là 17.068 người, trong đó, số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo Đề án là 15.634 người, phần lớn trong số đó sau khi hoàn thành việc học đã tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất và thu nhập cao hơn.

Dự kiến, năm 2014, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức đào tạo nghề cho 15.100 người, trong đó, số lao động được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956 là 11.300 người, với 350 người có trình độ cao đẳng, 1.350 người có trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 13.400 người. Tổng kinh phí dự kiến cho việc đào tạo là 2 tỷ 800 triệu đồng.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp thực hiện, bao gồm: tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến thật sự về nhận thức và hành động, trước hết là của các cấp uỷ đảng và cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền về chế độ, chính sách của Đề án, tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm trên địa bàn những xã vùng sâu, vùng xa; tổ chức các hoạt động điều tra, rà soát nhu cầu học nghề của người lao động; có chính sách thu hút, đãi ngộ đối với giáo viên dạy nghề; lựa chọn ngành nghề và tổ chức dạy nghề cho phù hợp với từng địa phương gắn đào tạo với giải quyết việc làm sau khi học nghề cho người dân. Đặc biệt, không tổ chức đào tạo khi chưa dự báo được nơi làm việc, mức thu nhập và việc làm có được sau đào tạo; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án ở tất cả các cấp./.