Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày và đêm 1/1/2010, các tỉnh Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18, vùng núi có nơi 12 - 14 oC.Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21oC. Riêng Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC . Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21oC

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 16, có nơi 9 - 11oC.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27oC.


Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31oC.


Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31oC.


Nam Bộ Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33oC ./.