Làm chổi chít tại Kim Bôi - Hòa Bình.
 (Ảnh: baohoabinh.com.vn)

Là tỉnh miền núi, kinh tế còn khó khăn, lao động nông thôn không có việc làm còn cao, tỉnh Hòa Bình đang tích cực triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu cuộc sống và bước đầu phát huy hiệu quả. 

Trong ba năm qua, tỉnh Hòa Bình đã mở hàng trăm lớp đào tạo nghề theo các trình độ khác nhau với số người đã được đào tạo là 8.549, trong đó tỷ lệ nữ đạt 67%, tỷ lệ người dân tộc đạt 71%, tỷ lệ hộ nghèo học nghề đạt 15,6% (tính cả hộ cận nghèo là trên 90%). Đã có 75% lao động sau học nghề có việc làm; 54% đối tượng thuộc hộ nghèo được học nghề đã thoát nghèo, trong đó 78% hộ thoát nghèo nhờ học nghề phi nông nghiệp, 31% thoát nghèo nhờ học nghề nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, trong đó nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, được nhân rộng tại các địa phương như: mô hình nuôi lợn thịt, trồng nấm rơm tại huyện Lạc Sơn với 60 học viên đã tham gia học nghề. Ngoài ra còn có các mô hình dạy nghề làm chổi chít ở các huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn; nuôi cá lồng ở huyện Đà Bắc, nuôi gà thịt ở huyện Lương Sơn; dệt thổ cẩm ở huyện Tân Lạc; dạy nghề may công nghiệp tại Công ty TNHH may Hòa Bình, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 3.2 Hòa Bình (tại đây các lao động học nghề xong được bố trí làm việc ngay tại dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp).

Theo Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Sơn Nguyễn Thị Xuyên, trước đây do chưa được đầu tư và nhận thức của người dân còn hạn chế nên việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nâng cao chất lượng nguồn lao động trong huyện chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thì số lao động có tay nghề ngày càng nhiều, đáp ứng phần nào nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài huyện. Qua ba năm, huyện đã mở được 31 lớp đào tạo nghề cho 966 lao động nông thôn với các nghề như nuôi cá nước ngọt, nuôi gà thả vườn, làm chổi chít, hàn điện... Đặc biệt, số lao động được học nghề có việc làm đã góp phần không nhỏ đến việc xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Em Hoàng Thu Hiền, xóm Đễnh, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn chia sẻ: “Em được học nghề làm chổi chít từ đầu năm 2013. Hiện nay, em có việc làm ổn định ở cơ sở làm chổi ngay gần nhà. Nghề này không tốn nhiều sức lại tranh thủ làm lúc nông nhàn, thu nhập ổn định. Do mới được học nghề lên mỗi ngày em chỉ làm được khoảng 40 đến 45 chiếc chổi, thu nhập gần một triệu đồng/tháng. Những người làm lâu năm thì thu nhập cao hơn khoảng hai triệu đồng/tháng”.

Đạt được kết quả này là do Hòa Bình đã chủ động triển khai sâu rộng công tác đào tạo nghề đến với các đối tượng là lao động nông thôn. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố tích cực tổ chức điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động ở nông thôn và của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Từ đó, bảo đảm việc tổ chức các lớp dạy nghề sát với nhu cầu thực tế, học viên được dạy nghề có khả năng áp dụng kiến thức vào sản xuất; quan tâm đến việc phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý dạy nghề. Ngoài ra, tỉnh cũng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề công lập. Đến nay đã có 8/10 dự án đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề được UBND tỉnh phê duyệt, vừa xây dựng vừa tổ chức đào tạo, vừa hỗ trợ trang thiết bị đào tạo theo mức quy định. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề, phê duyệt chỉ tiêu đào tạo, mức hỗ trợ cho các nghề và việc phân cấp tổ chức thực hiện cho cấp ủy.

Trong giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh Hòa Bình phấn đấu đào tạo nghề cho khoảng 14.000 lao động nông thôn, nâng cao trình độ cho 3.000 cán bộ, công chức xã, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm khoảng 80%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và của toàn xã hội về lĩnh vực đào tạo nghề, thông qua nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng công tác khảo sát, rà soát các số liệu về nhu cầu học nghề và ngành nghề theo nhu cầu của người lao động; quản lý nhà nước về dạy nghề một cách hiệu quả./.