UBND tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ cho 64 đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 3,839 tỷ đồng trong năm nay. Trong đó, tập trung đào tạo một số nghề mà địa phương có nhu cầu cao như: mây tre đan, dệt thổ cẩm, may công nghiệp, chế biến hải sản, mộc, sửa chữa tàu thuyền, ươm tơ...

 

 Ảnh minh họa. (Nguồn: tour.edu.vn)


Chương trình Khuyến công Quốc gia cũng đã hỗ trợ 2 đề án: đào tạo nghề may công nghiệp cho 500 lao động tại Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên và Công ty TNHH Tuấn Phương; đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho 300 lao động tại 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông...

Để tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, hoạt động khuyến công đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước, các thông tin về hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ tác nghiệp các cấp, các ngành và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực xây dựng và triển khai các dự án, đề án khuyến công, các chương trình áp dụng tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho cán bộ làm công tác khuyến công tại các địa phương. Đồng thời, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng thiết bị công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm; tổ chức tập huấn khuyến công cho các cán bộ làm công tác khuyến công ở các huyện, thị xã, các xã nông thôn mới và các đối tượng tham gia làm kinh tế.

Ngoài ra, công tác khuyến công còn hỗ trợ làng nghề; quy hoạch các cụm công nghiệp, giải quyết nhu cầu mặt bằng sản xuất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, hạn chế ô nhiễm môi trường. Mặt khác, khuyến công Nghệ An còn hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ để thu hút lao động nông thôn vào sản xuất các ngành nghề như: chế biến gỗ, sản xuất đồ nhựa, gạch không nung, chế biến thuỷ hải sản...

Nhờ những giải pháp trên, hoạt động khuyến công đã góp phần đưa giá trị sản xuất hàng công nghiệp nông thôn tăng trưởng hàng năm 22,1% trong tổng số giá trị sản xuất của ngành công thương của tỉnh./.