Năm 2013, tỉnh Vĩnh Long tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác đào tạo nghề, tổ chức dạy nghề gắn liền với việc làm và ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh như công nghiệp chế biến, công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

 

 Ảnh minh họa (Nguồn: báo Vĩnh Long)


Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2013, tỉnh Vĩnh Long đầu tư trên 20 tỷ đồng tập trung đào tạo nghề gắn với tạo việc làm tại 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Vĩnh Long chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định các hội, đoàn thể làm nòng cốt trong công tác vận động, làm chuyển biến nhận thức của hội viên, đoàn viên đến hộ dân, người lao động về vai trò của dạy nghề, học nghề gắn với việc làm để giảm nghèo bền vững. Các huyện, thành phố chủ động khảo sát lại nhu cầu của người học nghề, xây dựng kế hoạch ngành nghề đào tạo, số lượng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh đầu tư 8 tỷ đồng tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất cho 8 cơ sở dạy nghề công lập, đồng thời tăng cường thu hút đội ngũ thợ lành nghề, nông dân sản xuất giỏi, chủ các trang trại, doanh nghiệp, nghệ nhân… và thực hiện liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ giáo viên tham gia công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tại 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Long khuyến khích nhân rộng các mô hình dạy nghề nông nghiệp, nâng cao kiến thức hộ nông dân ứng dụng vào sản xuất kết hợp với các mô hình dạy nghề phi nông nghiệp, gắn với hoạt động của hợp tác xã, làng nghề như dạy nghề đan đát, se lõi cói gắn với làng nghề sản xuất và sơ chế cói xã Thanh Bình, Quới Thiện; dạy nghề trồng và sơ chế nấm rơm gắn với làng nghề sản xuất nấm rơm xã Trung Thành (huyện Vũng Liêm); dạy nghề tạo hình sản phẩm gốm gắn với làng nghề gốm đỏ xã Mỹ An (huyện Mang Thít).

Thực hiện chương trình phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo nghề giai đoạn 2011 – 2015, đến nay tỉnh Vĩnh Long đã nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn đào tạo lên gần 42%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt hơn 26%; tỷ lệ lao động nông thôn được giải quyết việc làm, giới thiệu việc làm chiếm trên 80% số lao động được hỗ trợ đào tạo; riêng tỷ lệ lao động qua đào tạo tại các xã nông thôn mới đạt hơn 30%.

Tuy nhiên, công tác tuyển sinh dạy nghề ở Vĩnh Long còn gặp khó khăn do một số lao động chưa có tay nghề ở địa phương chấp nhận làm lao động phổ thông có thu nhập thấp ở các khu công nghiệp, việc dạy nghề cho lao động nông thôn chủ yếu giải quyết việc làm trước mắt; một số nghề chưa mang lại hiệu quả cao và bền vững; chưa có nhiều lớp dạy kỹ năng tay nghề cao, có tính chuyên sâu và đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động. Mục tiêu của tỉnh Vĩnh Long là phấn đấu đưa tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đạt 55% vào năm 2015 và đạt 75% vào năm 2020./.