• Ngân hàng chính sách xã hội vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo  

Vươn lên từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách
19/06/2017
(ĐCSVN) - Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong những năm gần đây, hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk đã được tiếp cận đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mang hạnh phúc đến với người nghèo
15:30 21/03/2017
(ĐCSVN) - Với mục tiêu “Vì hạnh phúc của người nghèo, vì an sinh xã hội”, cùng với nhiều nỗ lực trong công tác triển khai hoạt động tín dụng chính sách, trong 14 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thực hiện hiệu quả góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.
Đồng hành cùng hộ nghèo
16:33 17/03/2017
(ĐCSVN) - Thời gian qua, NHCSXH huyện An Minh (Kiên Giang) phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc kịp thời đưa nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Bước chuyển tích cực của tín dụng chính sách trên địa bàn Tây Nguyên
11:07 11/03/2017
(ĐCSVN) – Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn Tây Nguyên được khởi động từ đầu năm 2012 và đã trải qua chặng đường gần 5 năm. Đến nay, nhìn lại kết quả thực hiện những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhiều hộ thoát nghèo và phát triển đi lên cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách tại đây đã có những bước chuyển mạnh mẽ cả về lượng và chất.
Vốn chính sách đồng hành cùng nông dân xây dựng nông thôn mới tại Thái Nguyên
20:03 07/03/2017
(ĐCSVN) - Thời gian qua, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Nguyên cùng với các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn tích cực triển khai.