• Ngân hàng chính sách xã hội vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo  

6 tháng cuối năm 2019, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ tín dụng chính sách
08/07/2019
(ĐCSVN) - Đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn đạt 207.217 tỷ đồng; đặc biệt các đơn vị trong toàn hệ thống đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Cho vay nhà ở xã hội sẽ trở thành một trong những trụ cột của công tác an sinh
09:39 16/04/2019
(ĐCSVN) - Năm 2019 này, dự kiến Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) sẽ bố trí trên 1.300 tỷ đồng để cho vay chương trình nhà ở xã hội (NƠXH) theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến cuối quý I đạt 194.187 tỷ đồng
11:24 11/04/2019
(ĐCSVN) - Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã chủ động bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của ngành Ngân hàng để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tiếp tục góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy lùi tín dụng đen
20:49 09/04/2019
(ĐCSVN) - Ngành Ngân hàng tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.
Giám sát chương trình Giảm nghèo bền vững tại Kon Tum
15:36 23/03/2019
(ĐCSVN) - Đến hết năm 2018, Kon Tum còn 22.851 hộ nghèo, chiếm 17,29% tổng số hộ dân, bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,58%/năm, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 21.392 hộ, bình quân giảm 6,05%/năm, đạt 129,1% so với mục tiêu đề ra.
Trao cơ hội thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số
11:38 23/03/2019
(ĐCSVN) - Những năm qua, công cuộc thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta được thực hiện nhờ “bà đỡ” là Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Do đó, hiệu quả của tín dụng chính sách đối với đồng bào DTTS đã khẳng định.
NHCSXH tỉnh Quảng Bình: Huy động tiết kiệm đạt trên 340 tỷ đồng
17:16 12/03/2019
(ĐCSVN) - Không chỉ đưa vốn vay ưu đãi đến với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, thời gian qua, NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã đa dạng hóa các dịch vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí đi lại cho tất cả khách hàng của NHCSXH, cũng như giúp người nghèo quen dần với hoạt động tài chính.
Thủ tướng giao kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội năm 2019 là 8%
10:43 05/03/2019
(ĐCSVN) - Ngày 28/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 cho NHCSXH.
Ký giao ước thi đua 2019 của NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình
11:03 01/03/2019
(ĐCSVN) - NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác cho vay năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và ký giao ước thi đua giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội.
Từ ngày 01/3/2019, hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng
14:40 26/02/2019
(ĐCSVN) - Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.