• Ngân hàng chính sách xã hội vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo  

Năm 2018, tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội là 8,5%
12/02/2018
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 02/2/2018 về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà ước năm 2018 cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), trong đó, yêu cầu tăng trưởng dư nợ tín dụng là 8,5%.
Ngân hàng Chính sách Xã hội ưu tiên vốn cho vùng Tây Nam Bộ
01:18 08/07/2017
Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, giai đoạn 2016 - 2020, cơ quan này xác định nhiệm vụ trọng tâm đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội vùng Tây Nam Bộ là phát triển theo hướng ổn định, bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Cần Thơ: Hiệu quả sau 5 năm tín dụng chính sách
14:38 07/07/2017
(ĐCSVN) – Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế của Cần Thơ.
Hỗ trợ tín dụng đặc thù vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020
18:28 06/07/2017
(ĐCSVN) - Từ ngày 07/7/2017, người nghèo tại vùng DTTS và miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng, lãi suất giảm một nửa, thời hạn vay tăng gấp đôi.
Bước chuyển của tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ
15:31 29/06/2017
(ĐCSVN) - Ngày 28/6, tại thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (giai đoạn 2012 - 2016) thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại khu vực Tây Nam Bộ.
Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực Tây Nam Bộ
21:52 28/06/2017
(ĐCSVN) - Ngày 28/6 tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2012- 2016) thực hiện Đề án Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực Tây Nam Bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.
Trên 2.350 nghìn lượt người ở Tây Nam Bộ hưởng lợi từ chính sách tín dụng giai đoạn 2012-2016
15:46 28/06/2017
(ĐCSVN) – Trong giai đoạn 2012 - 2016, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 2.350 nghìn lượt người nghèo và các đối tượng chính sách trong khu vực Tây Nam Bộ có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD).
Thoát nghèo từ nguồn vốn vay phát triển sản xuất
16:13 27/06/2017
Những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt các chương cho vay sản xuất giúp nhân dân có nguồn vốn phát triển kinh tế. Nguồn vốn vay này đã giúp các hộ dân nghèo sống tại các huyện miền núi có điều kiện vươn lên làm giàu.
Phát huy vai trò của tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ
15:43 27/06/2017
(ĐCSVN) - Việc thay đổi cả lượng và chất của tín dụng chính sách từ cơ sở trong 5 năm trở lại đây đã có tác động sâu sắc tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại vùng Tây Nam Bộ.
Vươn lên từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách
10:20 19/06/2017
(ĐCSVN) - Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong những năm gần đây, hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk đã được tiếp cận đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.