Trước thông tin đó, phóng viên đã liên hệ trao đổi trực tiếp với ông Trần Khắc Thi, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Anh Sơn. Theo đó, ông Thi cho biết: Tháng 12 năm 2016, qua quá trình kiểm tra NHCSXH huyện Anh Sơn đã phát hiện nhiều hộ dân  có địa chỉ không đúng với địa chỉ trong hồ sơ vay vốn tại Tổ tiết kiệm và vay vốn của các thôn với số tiền từ 8 đến 30 triệu đồng từ các chương trình vay vốn ưu đãi khác nhau và được giải ngân cho cán bộ UBND xã Hội Sơn. Toàn bộ số tiền cho vay sai địa chỉ nói trên đều đã được NHCSXH huyện Anh Sơn thu hồi, tập thể lãnh đạo UBND xã và các tổ chức hội, đoàn thể có liên quan đang trong quá trình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn để xảy ra sai phạm đều đã bị thay thế.

Cũng theo ông Thi,cách đây mấy năm, Hội Sơn vẫn đang thuộc vùng khó khăn nên các cán bộ cũng được vay vốn sản xuất, kinh doanh nếu có hồ sơ hợp lệ, có phương án kinh doanh. Hiện tại, xã Hội Sơn ra khỏi danh sách xã khó khăn nên cán bộ công chức sẽ không được vay vốn theo chương trình sản xuất, kinh doanh dành cho vùng khó khăn.Danh sách các trường hợp đã thu hồi sau kiểm tra (Nguồn: NHCSXH Anh Sơn)

Riêng với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số: 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ thì các hộ gia đình định cư hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh và hộ gia đình sau khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới để xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia được UBND cấp xã xác nhận thì vẫn được vay vốn của chương trình.

HNV