leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh kiểm tra thông tin tính dụng chính sách được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã (Ảnh: PV)

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện, trong những năm qua, công tác giảm nghèo đã được huyện Quảng Ninh cụ thể hóa qua các Nghị quyết, chương trình hành động và được triển khai đồng bộ, đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa nguồn vốn huy động cho công tác giảm nghèo; lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Thực hiện nội dung trên, NHCSXH huyện Quảng Ninh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội triển khai kịp thời các chính sách mới về tín dụng ưu đãi tới bà con nhân dân. Ðồng thời, luôn tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn bà con hoàn thiện thủ tục vay vốn nhanh nhất; kết hợp với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo bà con hộ nghèo, hộ chính sách sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả.

Tại  xã Trường Sơn, nơi có địa hình đồi núi chia cắt, nhiều thôn bản nằm cách biệt nhau, đi lại còn rất khó khăn. Các hộ gia đình sống thuần nông nghiệp và trồng rừng, nên điều kiện phát triển kinh tế sản xuất cũng đang thiếu thốn, nhất là nguồn vốn và kiến thức khoa học kỹ thuật. Thông qua các nguồn vốn vay của  NHCSXH nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở xã Trường Sơn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đã giúp 573 hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện để phát triển sản xuất, chăn nuôi vươn lên thoát nghèo. Tính đến hết năm 2019, tổng dự nợ của Trường Sơn đạt gần 17 tỷ đồng.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh đã gặp gỡ các Hội, đoàn thể, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn cùng các hộ gia đình vay vốn, chia sẻ, động viên bà con sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Xuân Phương