Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bố Trạch triển khai nhiệm vụ quý II/2018 (Ảnh: Tuấn Sơn)

Chiều 10/4, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bố Trạch tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách và hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hồng, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì phiên họp.

Theo đó, trong quý I, NHCSXH huyện đã tham mưu kịp thời cho Ban đại diện HĐQT huyện về các nội dung, chương trình công tác tín dụng chính sách. Phân giao nhanh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018 về cho các xã, thị trấn để kịp thời giải ngân đến các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, chỉ đạo các thành viên là Chủ tịch UBND xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách tại địa bàn.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng dư nợ NHCSXH huyện Bố Trạch đạt 461.495 triệu đồng, tăng 18.976 triệu đồng so với đầu năm 2018, đạt 97,36% KH giao, đạt 60,2%KH tăng trưởng, với 15.658 hộ còn dư nợ. Dư nợ tăng tập trung vào các chương trình: Hộ gia đình SXKD tại VKK 5.971 triệu đồng, hộ cận nghèo 4.961 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 5.510 triệu đồng, GQVL 1.864 triệu đồng, NS&VSMTNT 2.603 triệu đồng, hộ nghèo 1.251 triệu đồng. Nợ quá hạn 383 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,08% trên tổng dư nợ.

Thực tế, nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện chuyển sang NHCSXH trong quý I/2018 theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư là tăng 500 triệu đồng, đạt 100% KH, duy trì giao dịch tại 30/30 Điểm giao dịch xã, thị trấn. Công tác huy động vốn đến nay đạt 65.772 triệu đồng, tăng so với đầu năm 6.877 triệu đồng; đạt 91,5% kế hoạch năm, đạt 52,9% kế hoạch tăng trưởng. Trong đó: Huy động từ các tổ chức, cá nhân đạt 46.985 triệu đồng, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đạt: 18.787 triệu đồng. Công tác thu lãi, công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng tín dụng, đào tạo tập huấn được quan tâm triển khai hiệu quả.

Quý II/2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác quyết tâm thực hiện tốt công tác huy động vốn được giao, đặc biệt huy động tiền gửi tổ viên thông qua Tổ TK& VV. Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải ngân nhanh các chương trình tín dụng; Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn; Nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, đặc biệt đưa việc sinh hoạt Tổ theo lịch cố định hàng tháng đi vào nề nếp, có chất lượng; Triển khai tốt việc cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP với nguồn vốn mới phân giao. Phấn đấu đến 30/4/2018 hoàn thành trên 90% KH tăng trưởng...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hồng, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, trong thời gian tới, trước hết là trong Quý II/2018, các thành viên Ban đại diện tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hộ vay sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, công tác thu nợ đến hạn, thu lãi, huy động tiết kiệm… đảm bảo đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

 

HA.NV