Tại tỉnh Đắk Lắk: Theo dự kiến, đơn vị này có 9 đại biểu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 05 đại biểu; số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 04 đại biểu.

Tuy nhiên, qua thảo luận và biểu quyết, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh này tổ chức đã thống nhất kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay đổi cơ cấu số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 06 đại biểu (tăng 1 đại biểu); số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 03 đại biểu (giảm 1 đại biểu).

Về đại biểu HĐND tỉnh, theo phương án nhân sự, địa phương được bầu 85 đại biểu. Số người ứng cử tối thiểu theo quy định là 141 ứng cử viên. Thường trực HĐND tỉnh dự kiến giới thiệu ứng cử 160 ứng cử viên.

Tại Hội nghị hiệp thương, các đại biểu thống nhất đề nghị nâng số lượng ứng cử viên từ 160 lên 170 ứng cử viên nhằm đảm bảo số dư người ứng cử qua các vòng hiệp thương.

Tại tỉnh Đắk Nông: Theo phân bổ, tại Đắk Nông sẽ có 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Qua Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức, các đại biểu thảo luận và thống nhất giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; trong đó, đại biểu địa phương 10 người và đại biểu Trung ương 2 người.

Về đại biểu HĐND tỉnh, theo Đề án nhân sự của địa phương, số lượng đại biểu là 53 đại biểu. Qua Hiệp thương, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất giới thiệu 98 người ứng cử.

Tại tỉnh Kon Tum: Ngoài 02 đại biểu do Trung ương giới thiệu về, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức đã thống nhất giới thiệu 10 đại biểu.

Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, Hội nghị thống nhất thỏa thuận như dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử. Theo đó, Hội nghị đã giới thiệu 100 người ra ứng đại biểu HĐND tỉnh (có số dư ít nhất 02 lần) để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh.

Nhiệm kỳ tới, số lượng đại biểu Quốc hội là nữ sẽ tăng. (ảnh: Báo Đắk Nông)

Tại tỉnh Gia Lai: Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQVN tỉnh này tổ chức đã thỏa thuận về số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại Kon Tum là 7 đại biểu. Trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 người và đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3 người.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến: Số đại biểu được bầu là 80 người; tổng số người được giới thiệu trong danh sách ứng cử chính thức ít nhất 133 người với 27 đơn vị bầu cử toàn tỉnh và mỗi đơn vị bầu cử có số dư ít nhất 2 người.

Hội nghị Hiệp thương đã thống nhất giới thiệu 134 người trong danh sách chính thức để bầu ra 80 đại biểu và giới thiệu 147 người để hiệp thương (kể cả đại biểu ứng cử).

Tại tỉnh Lâm Đồng:
Theo phân bổ của Trung ương, tỉnh này có 7 đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu. Trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4.

Tuy nhiên, qua Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức, các đại biểu đã thống nhất bầu 7 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 5 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương.  

Về bầu cử HĐND tỉnh, theo quy định, số lượng đại biểu được bầu là 76, tăng 3 đại biểu so với khóa VIII. Qua Hội nghị hiệp thương, các đại biểu thảo luận và thống nhất giới thiệu 152 người ứng cử.

Theo quy định, các tỉnh Tây Nguyên còn phải tổ chức 2 lần hiệp thương nữa mới chốt được danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Vì thế, trên sơ sở thành phần, số lượng thống nhất tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tới đây Ủy ban Bầu cử các tỉnh Tây nguyên sẽ xem xét, thống nhất danh sách chính thức với số lượng, thành phần để giới thiệu bầu ra các đại biểu Quốc hội  và HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới./.

Đình Tăng